nieuws

'Dordtenaren komende 50 jaar droge voeten'

De dijken en andere zwakke plekken rond het Eiland van Dordrecht zijn opgehoogd en verbreed en daarmee zijn de Dordtenaren de komende 50 jaar veilig tegen overstromingen. Sinds 2014 is er aan de dijkversterking gewerkt.
Er is 11 kilometer aan dijken rond Dordrecht verstevigd.
"In totaal hebben zijn hier 20 duizend vrachtwagens vol zand en klei gestort in de dijken rond het Eiland van Dordt. Achter elkaar is dat 236 kilometer aan vrachtwagens. Even lang als de hele kustlijn van Nederland", vertelt heemraad Leo van Gelder van Waterschap Hollandse Delta.
De afronding van de werkzaamheden werd woensdag gevierd bij Bilderbos. Daar is de dijk flink verbreed. Schoolkinderen inspecteerden de dijk en verklaren de dijken rond het Eiland van Dordrecht veilig voor de komende 50 jaar.

Overstroming in Nederland

Een kwart van de Nederlandse jeugd denkt dat een grote overstroming ook in Nederland kan voorkomen. Een op de vijf kinderen is hier zelfs bang voor, blijkt uit een onderzoek dat het waterschap liet uitvoeren.
"Als het gaat om veiligheid en bewustwording valt er dus nog veel te winnen", reageert De Gelder.
"Daarom zetten we ook een schoolklas in om de dijkversteviging hier in Dordrecht te vieren. Onderwijs over water is een van de speerpunten van Hollandse Delta."