nieuws

Scheepswerf Koningspoort: openblijven of dichtgooien?

Scheepshelling Koningspoort bij de Oude Haven in Rotterdam kent fanatieke voorstanders en notoire tegenstanders. Open of dicht, dat is de vraag.
Sommige Rotterdammers willen de historische scheepswerf - waar nog steeds dagelijks schepen worden opgeknapt - coute que coute openhouden. Maar sommige omwonenden ervaren vooral overlast en willen de scheepshelling dichtgooien.
Sinds het Maritiem Museum als eigenaar de handen van Koningspoort heeft afgetrokken, staan voor- en tegenstanders weer feller tegen over elkaar.
"Echt een doorn in het oog", zegt omwonende Gerhardt Mulder. "We ervaren overlast van het geluid, bijvoorbeeld door het hakken en slijpen, en door het fijnstof, door het zandstralen. Soms is het onmogelijk om op het balkon van ons appartement te zitten. En er wordt te lang en te vaak gewerkt, niet alleen 's avonds maar ook in de weekends."
Chris van der Meulen behoort tot een groepje restauratoren. Hij wil de scheepswerf juist dolgraag behouden.
"Natuurlijk is er weleens sprake van overlast, maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. En vergeet niet dat Koningspoort de geschiedenis van de Rotterdamse binnenvaart vertelt, dit is ook een levend museum."
De gemeente Rotterdam heeft nu een bemiddelaar aangesteld, die beide partijen nader tot elkaar moet brengen.