nieuws

Christelijke Eloutschool in Rotterdam-Delfshaven moet dicht

Een van de oudste christelijke basisscholen van Nederland moet de deuren sluiten. De Eloutschool aan de Claes de Vrieselaan in Delfshaven werd vier jaar geleden aangemerkt als 'zeer zwakke school', en slaagde er niet in de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
De in 1851 opgerichte school gaat eind dit jaar dicht; tot die tijd wordt er gewoon les gegeven.
Nadat de Onderwijsinspectie haar vernietigende oordeel had uitgesproken, kwam de Eloutschool onder nieuw bestuur te staan, maar dat kon het tij niet keren.
De Eloutschool schrijft op zijn website: 'De resultaten van de eindtoets waren onder de maat. Ook stonden personele wisselingen een stabiele toekomst in de weg'.

Overstap


Inmiddels is er een bijeenkomst geweest waar de ouders zijn geïnformeerd over de sluiting. Daar is toegezegd dat alle leerlingen individueel worden geholpen met het zoeken naar een nieuwe school.
De directies van De Ark, Asch van Wijckschool en Mozaïek hielden tijdens de bijeenkomst een presentatie over hun school.