nieuws

Supporters Sparta maken statement over dubbelrol Pastoor

Alex Pastoor
Alex Pastoor
De supportersvereniging van Sparta heeft in een officieel 'statement van betrokkenheid' haar zorgen geuit over de dubbelrol die Alex Pastoor binnen de club vervult als trainer en als technisch manager. De supporters vragen in de mail aan directeur Manfred Laros of er niet snel een bestuurslid technische zaken aangesteld moet worden.
Volgens Ad Borstlap, voorzitter van de supportersvereniging, is het geen 'anti-Pastoor actie', maar willen ze zich slechts scharen in het rijtje van bezorgde, betrokken Spartanen.
Pim Verbeek vertrok in mei vorig jaar als technisch eindverantwoordelijke, nadat hij die functie slechts een half jaar had vervuld op het Kasteel. Voor hem was Leo Beenhakker bestuurslid technische zaken bij Sparta. Onder leiding van Pastoor handhaafde Sparta zich in de eredivisie, maar de aankopen die gedaan werden waren niet heel gelukkig. De supportersvereniging zond daarom deze mail naar de directeur van Sparta.

Beste Manfred,
Gisteravond tijdens ons bestuurlijk SV-overleg werd uiteraard ook gesproken over de gelukkige afloop van dit seizoen, waarbij rechtstreekse handhaving uiteindelijk toch werd gerealiseerd. Echter, een van de pijnpunten die ons zorgen baart is de huidige constructie van het technisch beleid, dat volledig in handen ligt van één man. Ik ga hier niet in detail treden over alle risico’s en nadelen van deze situatie, want dat hebben vele anderen al voor ons gedaan. Niettemin hebben ook wij gemeend een ’statement van betrokkenheid’ te moeten afgeven, daar onze zorg door veel supporters wordt gedeeld. Laat duidelijk zijn dat niemand binnen de SV enig probleem heeft met Alex Pastoor als trainer/coach, maar wél met zijn huidige dubbelfunctie. Wij hebben het volste vertrouwen in het gevoerde beleid van de OTB (one tier board, red.), en gaan er daarom vanuit dat zij op korte termijn met nieuws zal komen wat betreft ontwikkelingen op het terrein van Technische Zaken bij Sparta Rotterdam. Ik wens je een fijne vakantie!
Namens Bestuur SV:
met rood-witte groet,
Ad Borstlap, vz.

Inmiddels heeft Laros aan de supportersvereniging laten weten dat het statement wordt ingebracht in het eerstvolgende bestuursoverleg. Verder zal binnenkort met de technische staf het afgelopen seizoen worden geëvalueerd.