nieuws

Rotterdam trekt 60 miljoen extra uit voor zorg

De gemeente Rotterdam stelt 60 miljoen euro extra beschikbaar voor de zorg. Het afgelopen jaar hebben meer mensen hulp gezocht dan verwacht waardoor er een tekort dreigt. Het extra geld moet dit tekort voorkomen.
"Wat we dit jaar zagen is dat meer Rotterdammers zorg krijgen", legt wethouder Hugo de Jonge uit. "En de mensen die al zorg kregen, hebben meer nodig dan in de afgelopen jaren is gebleken."

VraagWijzer


De toename is onder meer te danken aan een campagne van de gemeente Rotterdam om nog meer mensen die zorg nodig hebben, zich te laten melden. Mensen kunnen terecht bij informatiepunten, ook wel VraagWijzers genoemd.
De campagne is geslaagd, vindt Sanaa Ouchan van de VraagWijzer. "Ik merk dat huishoudelijke hulp en psychische begeleiding veel bij ons wordt aangevraagd. Dat komt allemaal door de campagnes die we hebben gevoerd. We zijn laagdrempeliger geworden en mensen weten ons nu makkelijker te vinden."

Doorstroming verbeteren


Gemeenten moeten er sinds 2015 voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de hulp krijgen die nodig is. Dat is geregeld in de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook de jeugdzorg is bij de gemeenten ondergebracht.
De gemeente komt later dit jaar met maatregelen om de zorg verder te verbeteren. Zo moet de doorstroming naar begeleid of zelfstandig wonen sneller gaan. Ook moet de indicatiestelling bij psychische patiënten verbeterd worden. De Jonge: "Wel altijd op zo'n manier dat niet het geld centraal staat, maar de zorgvraag van mensen."