nieuws

Wat is de betekenis van de straatnaam Oppert in Rotterdam?

Hans Groenendijk belde ons en  vroeg:
Ik woon aan de Oppert (vlak naast de bieb). Als ik naar een betekenis zoek, kom ik niet verder dan werkwoordsvorm van opperen. Maar dat lijkt me voor een straatnaam niet logisch... Is die betekenis te achterhalen?

Antwoord:


Als vroegere vormen van deze straatnaam kwamen voor Nyepoorte, Nieupoort, Nupoort en Noppert. Uit 'in de Noppert' is waarschijnlijk 'in den Oppert' ontstaan. In de 17de en 18de eeuw werd telkens gesproken van Oppert of Nieuwpoort. Oorspronkelijk was de Nieuwpoort het nieuwe stadsgedeelte, dat misschien reeds in 1328 bij de oude stad werd getrokken, doch in ieder geval in 1339 reeds bestond (Nieuwpoort = Nieuwstad). Deze benaming van een stadsdeel is dan overgegaan op de voornaamste straat daarin. In 1343 kwam ze voor als 'strate in de Nieuwpoort'. De huidige Oppert ligt ten westen van de vroegere straat van die naam. Ze beslaat voor een deel het gebied dat voor het bombardement Lange Torenstraat heette.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.