nieuws

Als je in de WW terecht komt, krijg je dan altijd 70% van je laatstverdiende loon?

Gerry van Es vroeg via e-mail:
Als je in de WW komt, dan krijg je 70% van je laatstverdiende loon. Geldt dit ook als je bijvoorbeeld € 500.000,- verdient?

Antwoord:


De WW uitkering wordt berekend op basis van het dagloon. Hiervoor gebruikt men het sociale verzekeringsloon, dat u verdiende voor u werkloos werd en waarover u belastingen en sociale premies betaalde.

Echter het dagloon is bij wet aan een maximum verbonden van € 205,77.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.