nieuws

Waarom heet het ontbreken van een vluchtstrook in Engeland een 'hard shoulder'?

Petra Kiers wilde graag het volgende weten:
In Engeland zag ik langs de snelweg heel vaak het bord "no hard shoulder for ......yards/miles". Het schijnt iets te maken te hebben met het ontbreken van vluchtstroken, maar waarom noemen ze dat een 'hard shoulder'?

Antwoord:


Een shoulder is een vluchtstrook. Langs snelwegen is die geasfalteerd en dat heet een hard shoulder. In de landelijke gebieden zijn ze verstevigd met grind dat is dan een soft shoulder. Als er geen vluchtstrook is dan wordt dat aangegeven.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.