nieuws

Oudste krant Schiedam duikt op in archieven familie Dirkzwager

De voorpagina van de Schiedamsche Courant
De voorpagina van de Schiedamsche Courant
De gemeentearchivaris van Schiedam moet een blij man zijn. Dankzij een onverwachte vondst is zijn krantenarchief compleet. Na jaren zoeken is het allereerste exemplaar van de oudste Schiedamse krant boven water.
Het gaat om de Algemeene Weeklyksche Schiedamsche Courant 'van zaturdag avond den 14 januari 1804'. Kosten van het weekblad: 2 stuivers. Formaat: 4 pagina's.
Krant no. 1 opent met een 'voorberigt' van de uitgever en gaat dan over tot de orde van de dag met nieuws uit binnen- en buitenland naast familieberichten en school-, boeken en toneelnieuws.
De krant kwam er op verzoek een zekere Abraham Kerssen. Die kreeg binnen een jaar voor elkaar dat hij het stadswapen van Schiedam mocht gebruiken en het exclusieve verschijningsrecht in de gemeente kreeg.

Familiearchief Dirkzwager


Het eerste exemplaar van de Schiedamsche Courant werd teruggevonden in het familiearchief van de Schiedamse familie Dirkzwager. Dat had de gemeente al een tijdje in huis. Eigenlijk had de Schiedamse gemeentearchivaris het al opgegeven.
In 1949 werd bekend dat er nog een allereerste exemplaar bestond in de bibliotheek van de gemeente Rotterdam. Maar toen de archivaris er jaren later een scan van wilde maken, bleek ook dat exemplaar verdwenen.
Toen het familiearchief van Dirkzwager werd opgeschoond, was het historische krantenarchief van de gemeente alsnog compleet.

Oudste Nederlandse krant


De oudste Nederlandse krant was overigens de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. Deze krant verscheen voor het eerst in 1618 en werd uitgegeven in Amsterdam.
De oudste krant die elke dag verscheen was het Algemeen Handelsblad. Dat verscheen vanaf 1830 en ging in 1970 met de Nieuw Rotterdamsche Courant op in NRC Handelsblad.
De vier pagina's van de Algemeene Schiedamsche Courant zijn online te bekijken en te lezen.