nieuws

Heiligverklaring Martelaren van Gorcum herdacht

In Gorinchem en Brielle wordt zaterdag stilgestaan bij de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum. Dat gebeurde 150 jaar geleden.
Ter herdenking zijn twee exposities geopend. Eén in het Gorcums Museum in Gorinchem en één in het Historisch Museum Den Briel in Brielle. Volgens de initiatiefnemers van de tentoonstellingen is het thema dat centraal staat verdraagzaamheid en tolerantie.
De Martelaren van Gorcum waren negentien rooms-katholieke geestelijken uit Gorinchem. Zij werden in 1572 tijdens de Tachtigjarige Oorlog vermoord door de protestantse geuzen in Den Briel, omdat ze weigerden afstand te doen van het katholieke geloof.
In 1867 werden de martelaren heilig verklaard door de paus. Rond hun sterfdag op 9 juli wordt ieder jaar een nationale bedevaart in Brielle gehouden. De laatste jaren komen daar veel mensen op af.