nieuws

Wat zijn de snelheidsregels rond werkzaamheden?

Werkzaamheden
Werkzaamheden
Rob Vermeulen mailde ons om te vragen:
Hoe zit het zou precies met de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur bij werkzaamheden in de stad?
Ik bedoel de vele plekken waar gewerkt wordt, gewerkt is of nog gewerkt moet worden. Daar staan borden met 30 aan het begin en nooit meer witte borden met 30 en een streep erdoor.
Bijvoorbeeld aan het begin van de Westzeedijk als je van de Leuvebrug komt. Als je dat bord serieus neemt, mag je tot Rijnmond niet harder dan 30. Ik zie (vanochtend vroeg dan) nergens activiteit, en ook niet waar het ophoudt.
En wie stelt die snelheidsbeperkingen eigenlijk vast? Ik dacht altijd dat daar ergens een officieel besluit over moet worden genomen, door de gemeenteraad of het college of zo. Maar bij die 30-km-borden krijg ik altijd de indruk dat elke aannemer ze zomaar kan neerzetten (en al dan niet weer weghaalt).

Antwoord:


De gemeente is initiator en uitvoerder van wegwerkzaamheden. Zij bepalen waar en wanneer er wegwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Daar zij ook regels voor die te vinden zijn op de website van Rotterdam:
Een belangrijke basis voor de spelregels ligt in de Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM). Voor alle werkzaamheden die overlast teweeg brengen voor weggebruikers moet een TVM worden genomen. Bij grootschalige werkzaamheden moet een verkeersplan worden opgesteld.
Mbt de 30 km zone:
Bij wegwerkzaamheden binnen de bebouwde kom wordt vaak het bord geplaatst met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De snelheid op deze borden geldt dan tot de volgende zijweg.
Het komt regelmatig voor dat men deze borden vergeet te verwijderen nadat de werkzaamheden klaar zijn. Toch blijft de lagere maximumsnelheid dan van kracht.
Overigens gelden er hogere boetes als je de maximumsnelheid overschrijdt bij wegwerkzaamheden. Of er feitelijk wegwerkzaamheden zijn is voor de verhoging van de boete niet relevant. Voldoende voor de verhoging is het als het bord J16, werk in uitvoering, is geplaatst.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.