nieuws

Enquête afvalinzameling: Zwijndrechtenaren meest ontevreden

Inwoners van het Rijnmondgebied zijn kritisch over de manier waarop bij hen het afval wordt opgehaald. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond, de andere regionale omroepen en de NOS. De afvalinzameling krijgt een nipte voldoende, ruim een punt minder dan het landelijke gemiddelde.
In totaal zijn zo'n 20-duizend mensen ondervraagd. Uit de regio Rijnmond deden ruim 1200 mensen mee.
Het afval wordt in elke gemeente anders opgehaald. In de ene plaats zetten mensen het vuil aan de straat, in een andere moeten ze het zelf naar ondergrondse containers brengen.

Laagste cijfer


Uit de cijfers blijkt dat het zogeheten omgekeerd inzamelen weinig populair is. Mensen moeten dan zelf de verschillende afvalsoorten scheiden, zoals plastic, papier en gft. Het restafval moeten ze dan vaak zelf naar een container in de wijk brengen.
Inwoners van Zwijndrecht zijn het meest ontevreden. Zij geven de afvalinzameling in hun gemeente een 4,4.
In de wijk Heer Oudelands Ambacht in Zwijndrecht wordt veel geklaagd. Bewoners van laagbouw hebben drie containers in de tuin voor gft, plastic en papier.
Het restafval in de wijk moet zelf worden gestort in containers in de wijk. Hiervoor hebben bewoners een pasje. Er zijn klachten over storingen en volle containers.

Hoogste cijfer


Mensen in Binnenmaas zijn het meest tevreden. Zij geven de afvalinzameling in hun gemeente gemiddeld een 7,5. In de gemeente wordt het afval aan huis opgehaald, behalve bij hoogbouw.

Ouderen


Ouderen zijn over het algemeen meer tevreden over het afvalbeleid van hun gemeente. Jonge mensen zijn ook eerder geneigd om restafval bij het plastic of gft te gooien.

Grote gezinnen


Grotere huishoudens zijn duidelijk ontevredener. Dat lijkt logisch want ze hebben ook meer afval. Grotere huishoudens zeggen dan ook vaker een volle container te hebben dan kleine huishoudens.
Omdat mensen zich zelf konden aanmelden bij het onderzoek zijn de resultaten niet geschikt voor harde conclusies. Wel is het mogelijk om gemeenten en groepen mensen met elkaar te vergelijken.