nieuws

Mogelijk 1,5 miljoen voor natuurlijke bestrijding blauwalg Kralingse Plas

Het Hoogheemraadschap stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar om het blauwalgprobleem in de Kralingse Plas op natuurlijke wijze te bestrijden. Daarover moet wel eerst in september tijdens de Verenigde Vergadering worden gestemd.
Tussen 2012 en 2015 zijn vier grote onderzoeken gedaan naar de oorzaken en mogelijke structurele oplossingen. De beste oplossing is het met zand afdekken van de slib die nu verspreid ligt over de bodem. Daarnaast moet de schutsluis voortaan met water uit de plas gevuld worden en moet beschadiging van de nieuwe bodem worden voorkomen.

Second opinion


Deze oplossing is ook door vier verschillende onafhankelijke experts als 'second opinion' uitgevoerd en zij bevestigen dat deze aanpak de beste is.
Als het plan en de voorwaarden worden goedgekeurd, dan betekent dit het einde van de bestrijding met waterstofperoxide. Dit leverde veel bezwaren op, omdat er daardoor veel vissen zouden zijn doodgegaan.
Blauwalg kan onder meer jeuk en stank veroorzaken en is daarnaast ook schadelijk voor het milieu.