nieuws

Nachtelijke exit Schneider voorkomt wegsturen door ‘oud zeer’ binnen Leefbaar

Ronald Schneider
Ronald Schneider
Leefbaar-wethouder Ronald Schneider heeft een debat over het Waterfront-drama toch niet aangedurfd. Op het laatste moment vertrekt hij via de achterdeur met een korte verklaring dat de recent gewijzigde verhoudingen in de gemeentepolitiek een verdediging onmogelijk maakten.
Hij doelt op de meerderheidsoppositie die hem door de overstap van het Leefbaar-raadslid Anfal naar NIDA eensgezind aan de kant kan schuiven. Maar er is meer aan de hand.
Extra pijnlijk was een aftreden geworden als een motie van wantrouwen niet alleen door de oppositie was gesteund maar ook door één, twee of meerdere Leefbaar-fractieleden. Als geen ander weet Schneider hoe gemeen dat eigenlijk is, je eigen partijgenoten afvallen.
In 2014 haalde Schneider zelf een streek uit. Drie dagen na het aantreden van het nieuwe college van Leefbaar, D66 en CDA heeft hij achter de schermen en buiten zijn eigen partij om de voltallige oppositie en vijf Leefbaar-kompanen gemobiliseerd voor zijn geheime plan om niet Ingeborg Hoogveld maar zichzelf wethouder van Stedelijke Ontwikkeling en Integratie te maken.
Er was commotie over de voordracht van Ingeborg Hoogveld (Leefbaar) als wethouder omdat zij ook de levenspartner is van Marco Pastors, de topambtenaar die Rotterdam-Zuid uit het slop moet halen. Formeel zou zij de baas worden van haar partner en stadszaken wil je niet vermengen met huwelijkse zaken.
Inmiddels moet Schneider enorm veel spijt hebben van deze wethouderscoup. Hij heeft ruim drie jaar zijn stinkende best gedaan maar kon niet meer recht breien wat krom was. Als een ware bureaucraat kreeg hij het ene akelige dossier na het andere voor zijn kiezen. En zijn optreden wekte gaandeweg steeds meer irritatie, juist bij zijn samenzweerders van de oppositie.
Ook de oppositie heeft inmiddels spijt als haren op het hoofd. Het principe dat je politiek en liefde gescheiden moet houden, staat nog overeind. Maar profijt heeft de oppositie niet echt gehad van het feit dat men Schneider in het zadel heeft geholpen. Er was alleen maar oplopende ergernis toen hij goedkope woningen wilde slopen. Er was ergernis over zijn aanpak van de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront en over zijn onhandige optredens in de gemeenteraad.
Binnen Leefbaar is er nog altijd ‘oud zeer’. De politieke wonden zijn misschien geheeld, maar even goede politieke vrienden van elkaar zijn ze binnen Leefbaar niet meer geworden.
Schneider voorkomt met zijn vertrek dus nog meer reuring binnen Leefbaar. Deze week is al zwaar genoeg met een overloper, een zetelroof en een opgestapte wethouder.
Maar het puinruimen in het Waterfront-dossier laat Schneider nu wel over aan zijn collega-wethouder van organisatie, Adriaan Visser (D66).
Die zal de klappen moeten opvangen in het debat over een keiharde conclusie van de raadsenquêtecommissie naar de miljoenenfraude. De gemeente Rotterdam is opgelicht door de huurders door vijf jaar lang klakkeloos facturen uit te betalen voor verbouwingen die grotendeels niet hebben plaatsgevonden.
Fraude kun je niet voorkomen maar je kunt wel verhinderen dat die jarenlang onopgemerkt blijft binnen de gemeente. Leg dat maar eens uit aan de Rotterdammers!
In zijn korte verklaring wenst Schneider de raad, het college van B&W en de ambtenaren van Rotterdam alle succes toe met het doorbouwen aan deze mooie stad. Hij zal daarmee in het bijzonder Adriaan Visser een hart onder de riem willen steken.

Marion Keete, politiek verslaggever RTV Rijnmond