nieuws

Snel internet in Hoeksche Waard stap dichterbij

Een commercieel bedrijf gaat kijken of er genoeg vraag is naar snel internet in de Hoeksche Waard. De vijf gemeenten op het eiland hebben daar afspraken over gemaakt.
Buiten de dorpen in de Hoeksche Waard is er alleen traag internet. Zo'n 1000 huishoudens moeten het doen met snelheden van 30 Mbit/s of minder. Op de Oudendijk bij Goudswaard valt er helemaal niet te internetten.
Dat komt omdat het te duur is om in de poldergebieden kabels aan te leggen voor snel internet. Het bedrijf Greenet verzorgt een draadloos internet. Het signaal komt dan via een schotel binnen.
Als er genoeg Hoeksche Waarders meedoen, kan Greenet zo'n draadloos internet aanleggen op het eiland. Volgens wethouder Paul Boogaard van Korendijk blijven de kosten laag, doordat de gemeenten meebetalen.