nieuws

Ben je strafbaar als je een misdaad voorbereidt?

vraagje
vraagje
Davey Euwema kwam langs om te vragen:
Ben je strafbaar als je een misdaad voorbereidt, maar niet pleegt?

Antwoord:


Ja.

Art 46.1: Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.