FEYENOORD CITY

Raad van State zet streep door Feyenoord City, eerst geen nieuw stadion nu ook geen nieuwe woningen

Impressie Feyenoord City
Impressie Feyenoord City © Architectenbureau OMA
Het project Feyenoord City is afgekeurd door de Raad van State. In de uitspraak staat dat de gemeente Rotterdam had moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen niet uitvoerbaar was. Er was geen zekerheid dat de club echt gebruiker zou zijn van het nieuwe stadion. Ook was er te veel onduidelijkheid over de financiën. Omdat het stadion zo'n belangrijk onderdeel van het plan is, kan ook woningbouw niet doorgaan, oordeelt de Raad van State. Rotterdam moet om nieuwe huizen te kunnen bouwen nu eerst andere plannen maken.
Eerder ging er al een streep door het nieuwe stadion, woningbouw is nu ook (voorlopig) van de baan, aldus de Raad van State. Hoe graag Rotterdam dat ook wil. Zelfs kleine delen uit dit totale plan kunnen niet doorgaan, aldus de hoogste bestuursrechter. "Het gaat hier om onderdelen van het bestemmingsplan waarvoor niet is onderzocht wat daar de milieueffecten zullen zijn als het nieuwe stadion er niet komt en de bestaande activiteiten in het gebied worden voortgezet. Dit betekent dat er een streep door het hele bestemmingsplan gaat en dat de besluiten die nodig waren om het plan daadwerkelijk uit te voeren, zoals bouwvergunningen, ook worden vernietigd."
Feyenoord City is van de baan. Woordvoerder van de Raad van State licht het toe.
Raad van State zet ook een dikke streep door de woningbouwplannen van Feyenoord City.
Het masterplan Feyenoord City gaat over een nieuwe stadswijk met ruim 3.700 huur- en koopwoningen, een nieuw stadion voor Feyenoord aan het water, winkels en voorzieningen. Al in december 2020 stemde de gemeenteraad in met een bestemmingsplan daarvoor. Een aantal bedrijven, een groep bewoners van de Veranda en supporters zijn een rechtszaak bij de Raad van State begonnen. Ze vinden dat het bestemmingsplan niet al vastgesteld kan zijn, als het stadionplan nog niet definitief is. De club heeft uiteindelijk dit voorjaar besloten dat het plan voorlopig niet haalbaar is vanwege te hoge bouwkosten. Het stadion heeft een nieuw plan om nog eens 54 miljoen op het ontwerp te bezuinigen. Op termijn zou het daarmee moeten lukken.
De Raad van State is steeds kritisch geweest op het plan Feyenoord City. Dat bleek al tijdens de zitting van begin september. Ze wilden zeker weten hoe definitief de deelname van de club was bij het vaststellen van het bestemmingsplan in december 2020. Kon het bijvoorbeeld qua financiën?
Volgens de advocaat van de gemeente en de Stigam (Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas) was het duidelijk dat de club mee zou doen, op voorwaarde dat er met een bouwer een vaste bouwprijs zou komen. Het merendeel van het geld was ook al toegezegd. Maar de advocaten van de tegenstanders denken daar heel anders over. Er waren juist nog veel te veel zaken niet op orde.
De vernietiging van het bestemmingsplan Feyenoord City betekent ook dat de gemeente terug moet naar de tekentafel.
De Raad van State legt uit waarom Rotterdam terug moet naar de tekentafel.

Gemeenteraad had twijfel moeten hebben

De Raad van State schrijft in de uitspraak dat het nieuwe voetbalstadion een heel belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan, van Feyenoord City is. Het wordt omschreven als de aanjager voor het ontwikkelen van dit deel van Rotterdam-Zuid. "Maar op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelde, bestond naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak onvoldoende zekerheid over het commitment van Feyenoord als enige (hoofd)gebruiker van het stadion. Juist vanwege deze exclusieve positie had er geen enkele twijfel moeten bestaan dat Feyenoord ook daadwerkelijk gebruik zou gaan maken van het nieuwe stadion. Het lag op de weg van de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat dit op dat moment voldoende was verzekerd. Feyenoord heeft zich, nadat de gemeenteraad het plan had vastgesteld, “eenvoudig en ongeclausuleerd” uit het project kunnen terugtrekken en duidelijk gemaakt in de Kuip te blijven spelen. Hier komt nog bij dat er nog zeker € 50 miljoen aan externe financiering voor het stadion ontbrak, toen het bestemmingsplan werd vastgesteld. De gemeenteraad had op dat moment “gerede twijfel” moeten hebben over de financiële uitvoerbaarheid van het nieuwe stadionplan" aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

'Woningbouw moet doorgaan'

Voor Rotterdam was de geplande woningbouw het allerbelangrijkste van Feyenoord City. Het gaat om 3.700 woningen. Bij de Raad van State is door de gemeente en de stichting die de gebiedsontwikkeling regelt voorgesteld om drie woningbouwprojecten toch door te laten gaan. Ze worden dan uit het bestaande plan geknipt. Al tijdens de zitting gaven de rechters aan dat 'bijzonder' te vinden. De grote vraag was of het juridisch wel mogelijk zou zijn. Vandaag kwam daar dus het oordeel over.