nieuws

Rotterdam wil meer kwetsbare ouders overhalen tot geboortebeperking

Rotterdam gaat zwaarder inzetten op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare ouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om verslaafde ouders, psychiatrisch patiënten of mensen met een verstandelijke beperking.
Volgens de gemeente is bij deze groep ouders vaak sprake van ongeplande en ongewenste zwangerschappen.
Ongepland omdat deze ouders geen voorbehoedsmiddelen gebruiken vanwege een gebrek aan kennis of geld om ze aan te schaffen.
En ongewenst omdat de ouders om wat voor reden dan ook hun kind niet kunnen laten opgroeien in een veilige omgeving.
In september vorig jaar werd een project aangekondigd om de vrijwillige anticonceptie te stimuleren. Het project ging op 1 januari officieel van start.
Na een volgens de gemeente succesvolle proef was het de bedoeling om in heel 2017 vierhonderd ouders te benaderen, maar tot nu toe is met nog geen honderd vrouwen gesproken. 80 procent van hen koos vrijwillig voor geboortebeperking.
De gemeente Rotterdam hoopt vanaf 2018 jaarlijks vijfhonderd ouders te bereiken. Het aantal instellingen dat hierbij betrokken is, wordt uitgebreid. Ook wordt vaker gratis anti-conceptie verstrekt als dat nodig is.
Wethouder Hugo de Jonge wil dat anticonceptie tijdelijk verplicht moet kunnen worden opgelegd door de rechter, als kwetsbare ouders er niet toe te bewegen zijn om vrijwillig voor anticonceptie te kiezen. Dat is nu wettelijk nog niet mogelijk.