nieuws

Boeren onterecht uitgesloten van subsidie

tractor
tractor
Boeren wiens land in een provinciaal natuurbeheerplan staat, kunnen over dat land toch subsidie krijgen. Nederland heeft bepaalde typen landschap onterecht uitgesloten van Europese landbouwsteun, besloot het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag.
Alleen de opname in een natuurbeheerplan is onvoldoende, besloot het CBb. Als dat land alleen als landbouwgrond wordt gebruikt, is de uitsluiting namelijk niet rechtsgeldig. Alleen bij gemengd gebruik kan dat.
De zaak was aangespannen door een Friese boer met buitendijks gelegen land. Ook Gelderse boeren met land in de uiterwaarden en een Zeeuwse boer met land in een kwelder hadden zich verzet tegen de afwijzing van hun subsidie.
Het ministerie van Economische Zaken moet binnen acht weken een nieuw besluit nemen over de zaken.