nieuws

Boeren Alblasserwaard beschermen weidevogels

grutto.cropresize.tmp.jpg
grutto.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Boeren in de Alblasserwaard helpen actief mee de weidevogel voor ons land te behouden. Omdat het beschermen van de natuur hen geld kost, krijgen ze een compensatie van de provincie Zuid-Holland.
De Nederlandse weidevogel wordt met uitsterven bedreigd. Zo zijn van de grutto de afgelopen 5 jaar, een kwart minder nesten geteld. Ook andere vogels hebben het moeilijk. Om het tij te keren kunnen boeren meedoen aan speciale, gesubsidieerde, landbouwprogramma’s. Dat vindt steeds meer navolging. Ook in de Alblasserwaard. De helft van de boeren werkt er aan mee.

'Mozaïekgewijs maaien'

Eén van de agrariërs die meewerkt is veeteelthouder Teunis Arend Slob uit Noordeloos. In zijn weiland zitten weidevogels: vooral de grutto bivakkeert er graag. Maar wanneer hij gaat maaien, is er de kans dat hij de nesten verwoest. Ook verdwijnen insekten, belangrijk voedsel voor de vogels. Bovendien kunnen de weidevogels zich niet meer verstoppen voor hun natuurlijke vijanden, de roofvogels. Daarom maait de boer het gras niet in één keer weg, maar slaat hij bij elke maaibeurt stukken perceel over: het zogenaamde mozaïekgewijs maaien. Voor deze manier van weidevogelbescherming werkt hij nauw samen met een vogelaar. Die houdt de vogelstand in het weiland in de gaten.
Naast veeteelthouder Slob doet de helft van alle boeren in de Alblasserwaard mee aan het agrarisch natuurbeschermingsprogramma. Dit maaibeleid heeft negatieve gevolgen voor de bedrijfsproductie. "Door het wachten met het maaien wordt het gras langer, grover en houteriger, en heeft het minder voedingswaarde om daar melk van te kunnen produceren. Dus kom je voor een dilemma", aldus agrariër Slob.
Om boeren te stimuleren mee te werken aan weidevogelbescherming, krijgen ze subsidie van de Provincie om geleden schade te compenseren. Over twee jaar worden de eerste resutaten verwacht.