nieuws

Waar komt de opmerking ‘ga eens wieberen’ vandaan?

vraagje
vraagje
Peter van Die vraagt op Facebook:
Waar komt de opmerking ‘ga eens wieberen’ vandaan?

Antwoord:


Wieberen is een typisch Bargoens woord. Het Bargoens was de geheimtaal van dieven, landlopers en rondtrekkende handelaren. Veel woorden van het Bargoens komen uit het Jiddisch.

Wieberen is afgeleid van bargoense uitdrukking “Wieberig gaan” dat vluchten betekent.

Wieberig komt weer van het Jiddische woord ‘Wajiewrach’

Een bekende zin uit de bijbel, het boek Genesis: Wajiewrach ja’akow …. Betekent: “en jacob vluchtte”

De kreet 'ga wieberen' ofwel 'rot op' wordt door veel jongeren gebruikt, al is het woord dus terug te voeren tot de bijbel.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.