FEYENOORD CITY

Rotterdam denkt dat er geen nieuw stadion Feyenoord komt: nu zo snel mogelijk verder met woningbouwprojecten

Impressie Feyenoord City
Impressie Feyenoord City © Architectenbureau OMA
Rotterdam wil snel verder met de realisatie van de drie bouwprojecten uit Feyenoord City. Voor de bouwplannen voor de rest van het gebied komt nu een nieuw onderzoek. Dat is nodig omdat de Raad van State vorige week het hele bestemmingsplan van Feyenoord City van tafel heeft geveegd.
Ook de gemeente denkt nu dat er hoogst waarschijnlijk geen nieuw stadion op Zuid komt. Maar zij wil nog één keer het gesprek met Feyenoord aan gaan voordat de overeenkomst met club en stadion wordt ontbonden.
De Raad van State heeft besloten het bestemmingsplan te vernietigen omdat het plan niet uitvoerbaar zou zijn. Er waren geen hele duidelijke afspraken en commitment van de club over het spelen in het nieuwe stadion. De financiering van het nieuwe stadion was niet rond, er was nog een gat van ongeveer 50 miljoen. En er was nog geen garantie voor de bouwsom. De BVO had zich volgens de rechter dus eenvoudig terug kunnen trekken uit het project.
In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Chantal Zeegers van bouwen: "Op basis van jurisprudentie hadden we deze uitspraak niet verwacht. De uitspraak van de Raad van State, hoe teleurstellend ook, is echter een gegeven waar we vanaf nu bij de gebiedsontwikkeling Feyenoord City rekening mee dienen te houden."

Woningbouw

Voor de gemeente is de gebiedsontwikkeling de topprioriteit. Dat nu het hele bestemmingsplan van tafel is geveegd, is een grote tegenslag. De gemeente wil nu het liefst zo snel mogelijk door met het realiseren van drie woningbouwplannen, die al in een ver gevorderd stadium zijn. Het gaat dan om nieuwe huizen aan het Mallegat, de Rosestraat en de Colosseumweg.
Samen met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas - die de woningbouw realiseert - wordt gekeken hoe dat toch mogelijk is. Doordat nu het bestemmingsplan van Feyenoord City niet meer bestaat, moeten alle procedures en inspraakrondes om tot een nieuw klein bestemmingsplan te komen wel eerst opnieuw. Dat gaat vertraging opleveren. Hoeveel is nog niet bekend. Wethouder Zeegers hoopt binnenkort meer informatie over deze projecten te kunnen geven.
Wethouder Zeegers over hoe nu verdergaan met woningbouw
Voor de rest van de 3700 geplande woningen in dit gebied wordt nu gewerkt aan een alternatief plan zonder een stadion. Drie bureaus van stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten gaan nu onderzoeken hoeveel woningen en voorzieningen er nodig zijn en in welke vorm. Ook zal rekening gehouden met de behoefte aan werkgelegenheid, scholing, natuur en recreatie voor dit deel van Zuid.
Daarnaast zal bij het opstellen van definitieve plannen gekeken worden naar de plannen die er zijn voor een nieuwe stadsbrug en het uitgebreide station bij de Kuip, Station Stadionpark. Er komt dus op korte termijn ook nog geen duidelijkheid over hoe het gebied er dan uit gaat zien, wat gebeurt er met de landaanwinning en overkluizing.

Financiële situatie Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas

Een veel gehoorde vraag vanuit de raad is hoe het nu financieel gaat met Stigam, de de stichting die de woningbouw realiseert Volgens wethouder Zeegers is daar nog voldoende geld: "Na het besluit tot uitstel van het stadion was al gestart met het voorbereiden van de herfinanciering. De planning is om dit voor het eind van het jaar af te ronden."
"De afgelopen maanden is al gewerkt aan herfinanciering op basis van een scenario met en zonder stadion. De uitspraak van de Raad van State lijkt op dit moment geen invloed te hebben op het proces van de herfinanciering," vervolgt Zeegers.

Gevolgen voor het stadionproject

De gemeente wil nog met Feyenoord in gesprek, omdat de club niet expliciet heeft gezegd definitief geen nieuw stadion te willen bouwen. Feyenoord kiest ervoor om 'de komende jaren' in De Kuip te blijven spelen. Voordat er dan eventuele nieuwe plannen zijn, is de club al snel tien jaar verder. En dus is er allereerst noodzakelijk onderhoud aan De Kuip nodig. Van een concreet meerjarenplan voor het stadion is nog geen sprake.
De gemeente gaat daarnaast ook met Stadion Feijenoord en de Stigam in gesprek voordat een definitief besluit wordt genomen over de het stadionproject. In hun brief aan de raad neemt het college al een voorschot op de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst met de drie betrokken partijen, waardoor een definitief einde van het stadionproject het meest waarschijnlijk lijkt.
Wethouder Zeegers over waarom nog een gesprek over het nieuwe stadion
"Na uw besluit (uitgaande van het niet doorgaan van het stadion), zullen wij opdracht geven om in overleg tot ontbinding van de driepartijenovereenkomst tussen de gemeente, Stadion Feijenoord en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas te komen," staat in de brief hierover te lezen. "Het ontbinden van de overeenkomst heeft voor de gemeente geen financiële consequenties. Wel treden (beperkte) financiële afspraken tussen de stichting en Stadion Feijenoord in werking."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl