TWEEBOSBUURT

Rotterdam krijgt opnieuw tik op de vingers: Raad van State vernietigt bestemmingsplan deel Tweebosbuurt

De sloop van de Tweebosbuurt
De sloop van de Tweebosbuurt © Rijnmond
De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor een deel van de Tweebosbuurt in Rotterdam vernietigd. De gemeente Rotterdam heeft verzuimd om daarvoor een milieueffectrapport op te stellen. De Raad van State is ook kritisch over het verdwijnen van cultuurhistorische waarden in de wijk.
Het gaat om enkele geplande woonblokken bij de Hilledijk en Putselaan, de zogeheten Tweebosbuurt Zuid-Oost. Volgens de gemeente valt het al onder het bestemmingsplan ‘Afrikaanderplein’ en maakt het deel uit van de totale aanpak van de Tweebosbuurt. Daarvoor is een groot aantal woningen gesloopt en wordt het vervangen door nieuwbouw.
De Bewonersvereniging Buurtgroep Tweebos en individuele bewoners verzetten zich al jaren tegen de sloop. Zij vinden dat de panden beter gerenoveerd kunnen worden. Ook zeggen zij dat veel bewoners niet kunnen terugkeren in de wijk omdat sociale huurwoningen deels worden vervangen door koopwoningen.
De Raad van State gaat op die argumenten niet in, omdat zij alleen moet toetsen of het bestemmingsplan, in dit geval voor Tweebosbuurt Zuid-Oost, in orde is. De Raad constateert dat er geen apart onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor het milieu, wat wel een vereiste is.
De gemeente Rotterdam moet deze milieueffectrapportage alsnog doen. Als de gemeente Rotterdam de plannen voor Tweebosbuurt Zuid-Oost ziet als onderdeel van de totale herontwikkeling, dan moet er zelfs een milieueffectrapport komen voor de gehele Tweebosbuurt.
Advocate Olga de Vries heeft de bewoners in de procedure bijgestaan. “De gemeente werkt volgens de salamitactiek: steeds een stukje aanpakken. In die zin kan je de beslissing van de Raad van State zien als een tik op de vingers voor de salamitactiek: kijk naar het geheel.”

Karakter Tweebosbuurt

De Raad van State heeft ook gekeken naar de cultuurhistorische gevolgen van de herontwikkeling van Tweebosbuurt Zuid-Oost. In de gemeentelijke plannen staat als doel dat ‘het karakter van de eind 19de en begin 20e-eeuwse wijk zichtbaar blijft’.
Huizen in de Rotterdamse Tweebosbuurt
Huizen in de Rotterdamse Tweebosbuurt © Rijnmond
De Raad merkt op dat de rooilijnen van de panden met twaalf meter verschuiven en dat de beeldbepalende panden en gevels daarmee verdwijnen. Ook sneuvelt het groene dijkprofiel van de Hilledijk met karakteristieke bomen. De Raad van State spreekt daarom van ‘een aantasting van de te behouden waarden en historische belangen’ zoals die in de plannen waren vermeld.
Volgens de Raad heeft de gemeente Rotterdam hier onvoldoende aandacht aan besteed. De Raad van State vindt dat de gemeente deze overwegingen wel moet meenemen bij het opstellen van nieuwe plannen voor Tweebosbuurt Zuid-Oost.
De Vries: “De bewoners zijn blij dat de gemeente hier alsnog naar moet kijken. Het gaat om een karakteristiek patroon van de straten. Het kan betekenen dat de bomen niet worden gerooid en de Hilledijk daar niet wordt verplaatst. Wrang is natuurlijk wel dat het nu pas allemaal gebeurt terwijl een deel van de Tweebosbuurt al is gesloopt.”

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl