nieuws

Sliedrecht ziet Vogelbuurt-Noord opknappen

De Vogelbuurt-Noord in Sliedrecht wordt schoner, veiliger en er is meer betrokkenheid van buurtbewoners. Dat meldt de gemeente Sliedrecht dinsdag op basis van een zogenoemde tussenevaluatie.
Samen met wooncorporatie Tablis Wonen, Stichting Welzijnswerk en de politie begon anderhalf jaar geleden een project om de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van de zogeheten tienhoogflats te verbeteren. En die aanpak lijkt te helpen; de betrokkenen zijn positief.
Harde cijfers om dat te onderbouwen zijn er niet. Die moeten er komen op basis van nieuw onderzoek, begin volgend jaar. Dan kan een vergelijking worden gemaakt met eenzelfde onderzoek van eind 2012.

Verloedering


Destijds bleek dat de Vogelbuurt-Noord aan het verloederen was door criminaliteit, straatvuil, overlast, honden op speelplaatsen, mensen met schulden en ruzies en vechtpartijen onder de bewoners (32 nationaliteiten).
Er werd in 2016 een brede aanpak opgezet, met onder meer dagelijks aanwezige huismeesters van Tablis, meer controle door wijkagent en boa's (een soort stadswachten) en een andere regeling voor grof vuil.
Een succesnummer lijkt vooral de Buurthuiskamer, gevestigd in een appartement aan de Havikstraat. Bewoners kunnen er terecht voor activiteiten als taalles, kinderclub, kookclub en het financieel café.
Burgemeester Bram van Hemmen is blij: "De samenwerking verloopt goed en levert eerste mooie resultaten op. Als ik zie hoeveel verbetering zichtbaar is in relatief korte tijd kan ik alleen maar tevreden zijn. Maar we zijn er nog niet."