DORDRECHT

Rekenkamercommissie: Dordrecht doet te weinig voor duurzaam wonen

Archieffoto
Archieffoto © RTV Dordrecht
De gemeente Dordrecht moet zich meer inzetten voor energiezuinige woningen. In het woonbeleid zijn hiervoor nauwelijks concrete plannen of voorstellen te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Dordrecht.
De commissie doet uitgebreid onderzoek naar het woonbeleid van de gemeente. Er is nu specifiek gekeken naar de kwaliteit en duurzaamheid van huizen. De Rijksoverheid streeft in 2030 naar energieneutrale woningvoorraden. Huizen kunnen energiezuiniger worden door bijvoorbeeld betere isolatie en door het afsluiten van aardgas. Gemeenten moeten woningeigenaren daarbij helpen.
Dordrecht heeft samen met de zeven gemeente in de Drechtsteden een plan opgesteld voor verduurzaming in de komende jaren. Maar dat gaat volgens de Rekenkamercommissie niet ver genoeg. De hulp aan woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woningen gebeurt ‘zeer beperkt’ op lokaal niveau. Dat moet anders, vindt de commissie. Er zijn weliswaar doelen gesteld, maar die komen niet concreet en met duidelijke afspraken terug in het Dordtse woonbeleid.
De Rekenkamercommissie stelt dat er meetbare afspraken moeten worden gemaakt met woningcorporaties, die zelf ook vinden dat de gemeente sterker moet optreden om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen. Verder kunnen huiseigenaren beter geholpen worden bij het aanvragen van subsidies, die bijdragen aan verduurzaming. De gemeente heeft in de afgelopen jaren twee subsidieregelingen uitgezet die woningeigenaren helpen met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, laat de commissie weten. Uit een door hen uitgevoerde kleine steekproef onder de bewoners blijkt dat zes op de tien bewoners geen duidelijk beeld heeft van de financieringsmogelijkheden die de gemeente biedt voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

Rol Rijksoverheid

Het college wijst als reactie onder meer op de rol van de Rijksoverheid, die landelijk prestatieafspraken heeft gemaakt met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente), de Woonbond en Aedes (landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland). “Het beleid ligt vast, afspraken tussen gemeente en woningcorporaties gaan meer over planning en uitvoering.” Het college heeft aangegeven in te zetten op een versnelde uitvoering van plannen voor energieneutraal wonen. Dordrecht heeft het voornemen om in 2040 klimaatneutraal te zijn.
Dit is een verhaal van onze mediapartner RTV Dordrecht.