WONEN

Weer de sloopkogel in Crooswijk, maar dit keer worden sociale huurders niet de wijk uitgejaagd

Pand aan Pleretstraat dat gesloopt gaat worden
Pand aan Pleretstraat dat gesloopt gaat worden © Rijnmond
In Oud-Crooswijk in Rotterdam gaan vier complexen met in totaal 79 sociale huurwoningen tegen de vlakte. Volgens woningcorporatie Havensteder zijn de vooroorlogse panden niet meer te redden. Huurders die moeten vertrekken, krijgen de garantie dat ze in de wijk kunnen blijven. Er worden evenveel nieuwe sociale huurwoningen en nog eens eenzelfde hoeveelheid duurdere huurwoningen teruggebouwd.
De sloopkogel ligt gevoelig in Crooswijk, maar is volgens Havensteder onvermijdelijk. De woningen zijn gewoon op. Ze zijn oud, gehorig en slecht geïsoleerd. Bovendien zijn er veel lekkages. Van de bewoners krijgt de corporatie veel klachten binnen over tocht, vocht en schimmel, en over slechte keukens, badkamers en toiletten. Ook zijn de funderingen op termijn aan vervanging toe. Vier panden in de Pijperstraat, Pleretstraat en Van Meekerenstraat gaan tegen de grond.
Bestuursvoorzitter van Havensteder Hedy van den Berk: "Bewoners vertellen dat we hun woning gaan slopen is een pittige boodschap. Daar denken we niet licht over. We vinden het belangrijk dat we huurders zorgvuldig begeleiden."
Pand aan Van Meekerenstraat dat gesloopt gaat worden
Pand aan Van Meekerenstraat dat gesloopt gaat worden © Rijnmond

Sloopdrift Rotterdam

De radicale sloop in Nieuw-Crooswijk begin deze eeuw heeft veel kwaad bloed gezet. Sociale huurders moesten hun huis en wijk uit om plaats te maken voor mensen met een dikkere portemonnee. Bewoners hebben toen tevergeefs gestreden met de slogan ‘slopen is bezopen’. Een recenter voorbeeld is de omstreden sloop van de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Huurders van de flat Pompenburg aan het Hofplein - in het bezit van Havensteder - hopen een voorgenomen sloop nog tegen te kunnen houden. Havensteder benadrukt dat alle huidige huurders van Pompenburg de toezegging hebben gekregen dat ze mogen terugkeren in de nieuwbouw voor hun huidige huurprijs.

Door sloop meer huizen

Door de sloop ontstaat de mogelijkheid om het aantal woningen te verdubbelen. "In deze tijd van woningnood, is het een mooi neveneffect om naast sociaal ook extra te kunnen bouwen”, zegt de directeur van de woningcorporatie.
De sloop in Crooswijk staat vast. Het is een definitieve keuze van Havensteder en de huurders hebben daar niets meer over te zeggen. Wel wil de corporatie de huurders overtuigen van de noodzaak en ze meekrijgen in deze beslissing.
Dat doet Havensteder door alle huurders de garantie te geven dat ze in de wijk kunnen blijven. Ze kunnen kiezen voor een woning in een nieuwbouwcomplex een paar straten verderop. Ook is het mogelijk om uiteindelijk terug te keren naar de nieuwbouw in hun vertrouwde straat. Dan moeten ze wel twee keer verhuizen. Over de sloop hebben ze niets te zeggen, maar Havensteder gaat wel met de bewoners in gesprek over hun woonwensen in de toekomstige complexen. Ook kunnen bewoners meepraten en meedenken over het groen rondom de nieuwbouw.
Pand aan de Pijperstraat dat gesloopt gaat worden
Pand aan de Pijperstraat dat gesloopt gaat worden © Rijnmond

In de wijk blijven

Sloop is altijd een vervelende boodschap en daarom is Havensteder bij alle huurders langsgegaan. Medewerkers hebben donderdag bij iedereen aangebeld en als mensen niet thuis waren, is er een brief door de bus gedaan. De helft van de bewoners heeft de corporatie zo persoonlijk kunnen inlichten. Volgens Havensteder reageren de meeste bewoners positief en willen ze verhuizen naar een betere woning. Voor de bewoners die niet thuis waren, was er donderdagavond een inloopavond. Daar was de top van de corporatie bij aanwezig.
Voor de oude sociale huurwoningen komen nieuwe sociale huurwoningen terug. De huurprijs daarvan zal hoger liggen. De huurders krijgen er een energiezuinige woning voor terug, zegt Havensteder. Ook kunnen de huurders met een laag inkomen meer huurtoeslag krijgen, waardoor de huurverhoging deels gecompenseerd zal worden.
Havensteder geeft toe dat het jammer is om vooroorlogse panden te slopen omdat Rotterdam door het bombardement van mei 1940 daar weinig van heeft. Maar deze woningen zijn op en door de gemeente niet bestempeld als beeldbepalend of monument. Daarom is gekozen voor sloop en niet voor renovatie. De eerste woningen zullen in 2024 worden gesloopt.
Woningen in Pleretstraat die gesloopt gaan worden
Woningen in Pleretstraat die gesloopt gaan worden © Rijnmond