nieuws

D66 Overschie boos op deelraadsvoorzitter

janmarkerink.jpg
janmarkerink.jpg
ROTTERDAM - Heeft deelraadsvoorzitter Jan Markerink (PvdA) de leden van de Overschiese deelraad onjuist geïnformeerd? Over die vraag wil de fractie van D66 snel vergaderen. Een motie van wantrouwen wordt niet uitgesloten.
In de deelgemeente is onenigheid ontstaan over het aantal dagelijks bestuursleden. Jan Markerink (PvdA) en Kees van der Meer (CDA) vormen samen het dagelijks bestuur in Overschie. D66 in Overschie wil dat het dagelijks bestuur uit drie personen bestaat. ,,Zo staat het ook omschreven in de deelgemeenteverordening van Rotterdam,’’ aldus fractievoorzitter Ed Westra van de Overschiese democraten.
Westra wordt inmiddels in zijn opinie gesteund door het Rotterdamse college van B & W. Dat constateert dat het artikel 26 van de verordening duidelijk is: ‘Het aantal leden van het dagelijks bestuur bedraagt ten hoogste dertig procent van het aantal deelraadsleden, met dien verstande dat er niet minder dan drie en niet meer dan vijf leden van het dagelijks bestuur zijn.’
Het is D66’er Westra niet alleen te doen om de letter van de wet te volgen. Hij vindt dat bij twee DB-leden, van wie er één voorzitter is, geen sprake is van gelijkwaardigheid. Ook vindt hij dat Markerink de deelraad onjuist heeft geïnformeerd door te zeggen dat hij juridisch advies had ingewonnen en dat regeren met twee DB-leden mag. Jan Markerink zegt dat hem dat door een onafhankelijke bureau en de bestuursdienst ook is verteld.
Logisch
Markerink informeerde de deelraadsleden tijdens een vergadering op 15 maart. Mede op basis van die informatie besloot de Overschiese deelraad met een krappe meerderheid (10 tegen 9 stemmen) akkoord te gaan.
Volgens deelraadsvoorzitter Jan Markerink een logische keuze. ,,Allereerst is er onvoldoende werk voor drie personen. Daarnaast besparen we zo geld dat anders kan worden besteed. We hebben ook niet gezegd dat de derde plek niet zou worden opgevuld. Maar alleen dan wanneer de werkdruk daar om vraagt. Van een ongelijkwaardige situatie tussen Van der Meer en mij is geen sprake. Als wij het niet eens zijn over een voorstel, leggen wij het voor aan de deelraad. ’’
Burgemeester en wethouders van Rotterdam willen echter dat er een na het zomerreces een oplossing komt ‘die zowel de toets van uw deelraad als die van de wet kan doorstaan.’
Proeftuin
Volgens Markerink is die andere oplossing ook mogelijk. De PvdA-fractie in de gemeenteraad zal volgens hem binnenkort een initiatiefvoorstel indienen om Overschie aan te wijzen tot proeftuin voor bestuurlijke vernieuwing. Dat zou de ruimte moeten bieden om met twee DB-leden door te gaan.
Richard Moti, fractievoorzitter van de PvdA Rotterdam, bevestigt dat een voorstel – waarmee het CDA akkoord zijn – maandagavond in de fractie wordt besproken. Volgens Westra stuurt de PvdA dan aan op de eerste botsing met coalitiepartner D66.
Motie van wantrouwen
Westra wil maandag in het presidium van Overschie de kwestie aan de orde stellen. Hij zal vragen om een extra deelraadsvergadering. Leefbaar Rotterdam steunt D66 in dat verzoek. Westra sluit niet uit dat bij een extra vergadering een motie van wantrouwen op tafel komt. ,,Want Markerink heeft ons niet juist geïnformeerd.’’ ,,Ik wacht eerst het presidium af,’’ reageert Markerink. ,,Ik heb niemand onjuist geïnformeerd.’’
Foto: Jan Markerink.