nieuws

Nog steeds veel kinderen in bijstandsgezinnen in Rotterdam

Van alle kinderen in Rotterdam kwam vorig jaar 17,4 procent uit een bijstandsgezin. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Rotterdam is daarmee nog steeds koploper in Nederland. In geen enkele andere gemeente zijn zoveel kinderen afhankelijk van de bijstand, al is het percentage wel licht gedaald ten opzichte van 2015.
De gemeente Korendijk in de Hoeksche Waard telt het minste kinderen in de bijstand. Daar gaat het om anderhalf procent.
In heel Nederland neemt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen al jaren toe. Vorig jaar woonden 230.000 kinderen in een gezin op bijstandsniveau.
Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit, heeft het CBS berekend. Het aantal minderjarige kinderen in gezinnen die drie jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, nam in 2016 toe met 4400 tot ruim 114.000 kinderen. Dat is de helft van alle kinderen in bijstandsgezinnen.
Ruim twee derde van alle kinderen in bijstandsgezinnen had in 2016 een migratieachtergrond. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit Somalië of Afghanistan was wat lager dan in 2015.