nieuws

Het wapen van Piet Hein: pietje op een hek

Een vogeltje op een hek. Dat is het wapen van Piet Hein. De afbeelding is een zinspeling op zijn naam: een pietje op een omheining.
De zeeheld uit Delfshaven (1577-1629) heeft het wapen nodig als hij in 1622 schepen wordt van Rotterdam. De functie van schepen is een soort stadsfunctionaris die ook aktes moet bezegelen. Voor de stempel waarmee aktes worden bezegeld, heeft Piet Hein dan een wapen nodig.
Het is in die tijd gebruikelijk dat het wapen ook wordt afgebeeld op een wapenbord. Het wapenbord van Piet Hein is nu te vinden in de collectie van Museum Rotterdam. Het is daar via omzwervingen gekomen.
Wapenborden worden na het overlijden van mensen die rijk en belangrijk zijn, na hun overlijden meegevoerd met de begrafenisstoet naar de kerk. Na de begrafenis wordt het bord dan in de kerk opgehangen. Dat is ook gebeurd met het wapenbord van Piet Hein.
"De kerken ten tijde van de republiek hangen vol met veelkleurige wapens van allerlei families", vertelt Rob Noordhoek van Museum Rotterdam. "Je ziet het bij ons in het museum ook op schilderijen van de Laurenskerk uit die tijd."
Die kleurige wapenborden zijn ten tijde van de Bataafse Republiek en de Franse tijd uit de kerken gehaald. Het principe 'vrijheid, gelijkheid, broederschap' geldt dan. "En bij gelijkheid passen die wapenborden van de elite niet", zegt Noordhoek, "dus dat ging er allemaal weer uit."
Het is niet zeker waar het wapenbord van Piet Hein dat nu in Museum Rotterdam is, vandaan komt. "Waarschijnlijk heeft het bij zijn oorspronkelijk graf in de Oude Kerk in Delft gehangen", aldus Rob Noordhoek. Een aantal jaren na zijn begrafenis, heeft Hein een praalgraf gekregen in die kerk. Daarop is zijn wapen ook te zien.
"We denken dat het wapenbord toen is weggehaald, maar we weten het niet helemaal zeker. Waarschijnlijk is het in 19e eeuw via een verzamelaar bij een ander museum terecht gekomen en via die weg is het nu bij ons", zegt Noordhoek.
In de collectie van het museum is ook het zegelstempel van Piet Hein te vinden.