BIESBOSCH

Dordtse dijk wordt 'beverproof' gemaakt met gaas

© RTV Dordrecht
Gravende bevers hebben een dijk in de Merwelanden in Dordrecht zo ernstig beschadigd dat er een ondergronds gaasscherm geplaatst wordt. Dit scherm moet voorkomen dat bevers weer gangen of holen in de dijk kunnen graven. Een behoorlijke klus, die volgens planning nog tot 12 december gaat duren.
Eerder dit jaar kwam tijdens een controle van Muskusrattenbeheer aan het licht dat de dijk begon te verzakken. Na extra onderzoek bleek dat er op zeventien plaatsen door bevers gangen waren gegraven. Die liepen meters diep de dijk in, waarbij één gang zelfs bijna geheel onder de dijk door liep. Daarop hebben de gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta een plan gemaakt om verdere schade aan de dijk te voorkomen.
Het gaat om een zogeheten zomerdijk, dat is een dijk die bedoeld is voor het lage waterniveau tijdens de zomer in onze rivieren. In de winter staat het waterpeil gemiddeld hoger, dus zijn winterdijken vaak hoger en liggen deze verder landinwaards dan de zomerse variant. Als de zomerdijk bij de Dordtse Sterrenwacht het zou begeven, zou de Hel- en Zuilespolder waar recreatiegebied de Merwelanden in ligt deels overstromen.
In de dijk bij de Sterrenwacht wordt nu voor bijna 300 meter aan roestvrijstaal gaas gelegd, dat tot wel drie meter diep in de dijk wordt gelegd. Volgens regiobeheerder Remco Regelink is de kans groot dat dit niet de laatste keer is.
De bever in zijn natuurlijke leefomgeving
De bever in zijn natuurlijke leefomgeving Nationaal Park de Biesbosch) | © RTV Dordrecht
De bever is een beschermde diersoort. In 1826 was het uit de kluiten gewassen knaagdier uitgestorven in Nederland, maar in 1988 werden er enkele bevers uit Oost-Europa in Nationaal Park de Biesbosch losgelaten, die zich gingen voortplanten. Volgens boswachter Harm Blom zal het huidig aantal wel stabiel blijven. Blom: "In de Biesbosch leven nu 300 tot 350 bevers. Het maximumaantal is daarmee wel bereikt."
Bevers graven vaak holen en gangen in de grond, om deze vervolgens te bedekken met hout. Daar komt de term "beverburcht" ook vandaan, vernoemd naar het houten fort uit de middeleeuwen. Het hout dat de bever hiervoor gebruikt, verzamelen de dieren zelf door bomen om te knagen. In de Biesbosch zijn dan ook veel van deze omgeknaagde bomen te vinden.
Dit is een verhaal van onze mediapartner RTV Dordrecht