nieuws

Scholen klagen over rampoefening

nramp26_05.jpg
nramp26_05.jpg
ROTTERDAM - Middelbare scholen in de omgeving van het nieuwe metrostation Blijdorp dienen een klacht in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze vinden vinden het onbegrijpelijk dat een rampenoefening midden in een examenperiode wordt gehouden.
Woensdag werd in het station een terroristsche aanslag nagebootst, waarbij de Stadhoudersweg en de Statenweg lange tijd afgesloten waren. De scholen zeggen dat ze niet geïnformeerd waren over de oefening.
Onder de scholen die de klacht indienen zijn het Montessori Lyceum en Scholengemeenschap Wolfert van Borselen. Hoewel de nagespeelde ramp niet tot problemen heeft geleid, willen de scholen dat zulke oefeningen in de toekomst buiten de examentijd worden gehouden. Anton Boot van het Wolfert van Borselen zegt dat de overlast examenkandidaten een herkansing kan kosten.