nieuws

Peuters met allochtone ouders moeilijker

kindspeeltmetblokjes.jpg
kindspeeltmetblokjes.jpg
ROTTERDAM - Peuters met allochtone ouders hebben vaker gedragsproblemen dan wanneer hun ouders uit Nederland komen. Als de moeder beter geïntegreerd is, dan zijn die problemen minder groot.
Dat blijkt uit het grote Generation R onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met de ongunstige sociaal-economische omgeving waarin kinderen opgroeien. De allochtone ouders van deze kinderen zijn minder goed opgeleid en hebben daarom een laag gezinsinkomen.
Als de moeder al langer in Nederland woont en daardoor beter geïntergreerd is, heeft dat gunstig effect op het gedrag van het kind. De onderzoekers zien hierin een bewijs dat integratie belangrijk is. Niet alleen voor de ouders, maar dus ook voor de kinderen.