WONEN

Forse boetes voor bizar hoge huren: in 2024 kan Rotterdam eindelijk malafide huisbazen aanpakken

Een portiek in Carnisse in handen van een particuliere belegger
Een portiek in Carnisse in handen van een particuliere belegger © Rijnmond
Vanaf 2024 worden verhuurders die exorbitant hoge huren vragen aangepakt. Ze riskeren een boete van 20.000 euro die kan oplopen tot 80.000 euro. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil zo een einde maken aan excessen op de huurmarkt en ervoor zorgen dat huurders een eerlijke prijs gaan betalen.
Hoe wil hij dat doen? Een puntenstelsel bepaalt de maximale hoogte van een huur. Nu geldt dat alleen voor sociale huurwoningen, straks ook voor particuliere huurwoningen tot 1.100 euro. De gemeente Rotterdam verwacht dat veel huren flink zullen dalen, met wel honderden euro’s.
Nu nog ligt de bal bij huurders zelf. Zij moeten naar de Huurcommissie stappen als ze vermoeden dat hun huur te hoog is, en dat moeten ze doen binnen zes maanden nadat het huurcontract is ingegaan.

Bescherming middeninkomens

Door de krapte op de woningmarkt accepteren huurders absurde huurprijzen en durven het niet aan te kaarten. Ze zijn bang hun dak boven het hoofd te verliezen, kennen de regels niet, komen er te laat achter of zien op tegen een juridisch traject. Als huurders geen bezwaar maken, dan hebben ze pech. Er ontstaat een gedoogsituatie waarbij ze de hoofdprijs moeten blijven betalen.
Vanaf 1 januari 2024 gaat dat veranderen en ligt de bal niet meer alleen bij de huurders. “Door de enorme schaarste wordt de hoofdprijs gevraagd voor woningen die dat echt niet waard zijn”, zegt minister De Jonge. “Terwijl leraren, verpleegkundigen en politieagenten die rekening mogen betalen. Met regulering wil ik hen beter beschermen tegen excessen, zodat mensen een eerlijke prijs voor hun woning betalen.”

Boetedwang

Straks gaat een derde partij – mogelijk een inspecteur van de gemeente – controles uitvoeren. Als blijkt dat de huur te hoog is, kan er een lagere huur worden opgelegd onder dwang van een boete.
Vanaf 1 januari 2024 gaat dat sowieso gelden voor alle nieuwe contracten voor woningen met een – volgens de punten – maximale huurprijs van 1.100 euro. De minister laat nog uitzoeken of een lagere huur ook kan worden afgedwongen voor bestaande contracten die onder de sociale huurgrens van 763 euro horen te vallen. Door de nieuwe regels gaat volgens het ministerie de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag.
De coalitie van VVD, D66, CDA en CU is akkoord met deze aanpak van huisjesmelkers. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd. De Tweede Kamer moet de plannen nog goedkeuren en onduidelijk is nog wie de controles gaat uitvoeren.
De maximale huurprijs wordt bepaald door het aantal punten in het zogeheten woningwaarderingsstelsel (wws). Het puntenaantal wordt vastgesteld door het woonoppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel. Nu geldt het puntensysteem alleen voor de lagere huren met een maximale score van 141 punten. Dat gaat over sociale huurwoningen tot 763 euro per maand. Vanaf 1 januari 2024 bepaalt het puntensysteem ook de maximale huurprijs voor woningen met een maximale score van 187 punten. Dit zijn huurwoningen tussen de 750 en 1100 euro, de zogeheten middenhuur. Alles boven de 187 punten is straks vrije sector en dan mogen verhuurders vragen wat ze willen.

Reactie wethouder Chantal Zeegers: 'In Rotterdam betalen huurders gemiddeld 200 euro te veel'

“Minister De Jonge heeft een goed plan neergelegd. Als Rotterdam knokken we enorm om malafide verhuurders goed aan te pakken en dit is een mooie stap want het is echt nodig.”
Zeegers, die wethouder Wonen is, verwacht dat huren flink gaan dalen als verhuurders zich moeten houden aan eerlijke huurprijzen. “We komen veel misstanden tegen van achterstallig onderhoud tot te hoge huren. De huurders die we dit jaar bezocht hebben, betalen ruim 200 euro te veel. Het zou mooi zijn als we daar steviger tegen kunnen optreden."
De Rotterdamse wethouder hoopt dat de minister zijn plannen door de Tweede Kamer krijgt en met de gemeenten goede afspraken maakt wie de controles op hoge huren gaat uitvoeren.
wethouder Chantal Zeegers (D66)
wethouder Chantal Zeegers (D66) © Rijnmond
In de wijken Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Tarwewijk en Oud-Mathenesse hebben dit jaar 833 huurders het huurteam ingeschakeld. Bij 87 procent is er een misstand vastgesteld. Dat kan gaan om een te hoge huur, achterstallig onderhoud en onwettige contracten. In de rest van de stad zijn 329 huurders bezocht. Daar was in 73 procent van de gevallen iets mis. Gemiddeld lag de huur van de woningopnames 210 euro te hoog.

Huurder Reilly: 'Super goed!'

Huurder Reilly in Rotterdam-Carnisse vindt het super goed nieuws uit Den Haag. Hij heeft de huurprijscheck gedaan en daaruit blijkt dat hij 160 euro te veel betaalt maar hij peinst er niet over om naar de Huurcommissie te stappen. Want de verhuurder vindt voor hem tien anderen.
Hij vindt het belachelijk dat de bal nu nog bij de huurders ligt en juicht het toe dat verhuurders worden aangepakt. “Die moeten ze gaan controleren, op hun vingers tikken en beboeten."

Woningcorporatiedirecteur: 'Eindelijk weer handhaving'

Ook Richard Sitton, voorzitter van woningcorporatie Woonbron juicht de plannen van de minister toe. “Van deze plannen word ik echt gelukkig”, zegt Sitton. “Ik heb het verhaal van een vader met twee kinderen op mijn netvlies die alleen maar werkt voor eten en huisvesting en zijn kinderen geen leuke jeugd kan geven. Hij verdient 2.200 euro netto, is 1.300 euro aan huur kwijt. Dat is 700 euro te veel. Dat is onrecht. Voor hen moet je opkomen.”
Sitton ziet als corporatiedirecteur vele misstanden in de particuliere verhuur en nauwelijks bescherming voor huurders. “Als corporatie zijn we opgericht om mensen met een laag inkomen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te geven. In de particuliere voorraad worden huurders uitgebuit en moeten ze schandalige prijzen betalen. Eindelijk gaat er weer gehandhaafd worden en wordt de lokale overheid een schild voor zwakkeren.”

Huurteam Rotterdam: 'Het neemt drempels weg'

Fleur van Leeuwen van het Huurteam Rotterdam vindt dat de plannen van de minister zorgen voor meer huurprijsbescherming voor huurders. “We zien dat er voor woningen in de middenhuur veel hogere huurprijzen worden gevraagd dan de wettelijk maximale huurprijs. Via de Huurcommissie kunnen ze geen lagere huur afdwingen. De kantonrechter is vaak de enige weg die huurders in de vrije huursector kunnen bewandelen, met alle kosten van dien. Met de plannen van Hugo de Jonge wordt deze drempel weggenomen.”