FEYENOORD CITY

Tegenstanders nieuwe Feyenoord-stadion: 'Rotterdam doet te weinig met inspraak bewoners bij grote projecten'

Het nieuwe stadion zoals het gepland was
Het nieuwe stadion zoals het gepland was © Architectenbureau OMA
Het Rotterdamse college luistert veel te weinig naar de adviezen en kritiek van inwoners bij grote projecten. Ook komt er te weinig van deze bezwaren en adviezen terecht bij de raadsleden. Dat zegt Marijke Mulder van de actiegroep Stadion op Zuid. "Blijkbaar is het moeilijk toe te geven dat niet de projectontwikkelaars en de landsadvocaat, maar de burgers gelijk hadden. Het is overmoed van de wethouder waarin geen ruimte was voor inspraak en tegenspraak. Miljoenen zijn daardoor verspild aan een onhaalbaar plan."
Rotterdam is bezig met het weer op de rails zetten van de woningbouwplannen voor het gebied van Feyenoord City. Nadat een paar maanden geleden de Raad van State het voorgestelde bestemmingsplan afkeurde en Feyenoord nogmaals bevestigde de komende jaren geen nieuwbouwplan voor een stadion te hebben, is het plan Feyenoord City definitief van tafel. Maar raadsleden twijfelen of de huidige aanpak wel de juiste is.
Wat is er nu nodig om die 3.700 nieuwe huizen alsnog te kunnen bouwen? Drie bouwplannen van het oude plan waren al zo ver uitgewerkt, dat ze nu afgerond worden en na alle procedures waarschijnlijk in 2024 ook echt van start gaan. Maar wat moet er met de rest van de duizenden zo broodnodige nieuwe woningen gebeuren? De Stigam (de stichting van bouwbedrijven die de bouwgronden in bezit heeft en de plannen leidde) kijkt nu met een aantal andere partijen wat er mogelijk is. 

Niet luisteren naar bezwaarmakers

In het Rotterdamse stadhuis was woensdag na het stuklopen van de plannen weer een eerste vergadering. Eerst kwam Marijke Mulder van de actiegroep Stadion op Zuid de raadsleden toespreken.  Zij is de woordvoerder van alle supporters die fel tegen de bouw van het nieuwe stadion zijn.
Ze begon met te zeggen dat de gemeente veel te weinig doet met de inspraak en opmerkingen van bewoners. Bij de stadionplannen heeft een deel van de supporters steeds aangegeven dat de plannen niet realistisch zijn, maar er is volgens hen door de plannenmakers niet naar geluisterd. "Uiteindelijk wel door de Raad van State", zo is het antwoord.
Marijke Mulder over slechte inspraak in Rotterdam
Ze waarschuwde de raadsleden dat dit probleem ook bij andere grote projecten speelt, zoals de nieuwe stadsbrug. Ook zouden de bezwaren nooit de raadsleden bereiken. Mulder vraagt de politici dit goed te onderzoeken.

Heeft de gemeente wel de regie?

Veel raadsleden zijn het erover eens dat de inspraak beter moet. Maar oppositiepartijen zijn ook bezorgd of het wel goed gaat met het maken van nieuwe bouwplannen. Astrid Kockelkoren van GroenLinks: "Wie heeft de regie? Het lijkt dat die rol ligt bij de externe bouwbedrijven. Wanneer is de gemeenteraad aan zet?"
Co Engberts van de PvdA denkt er ook zo over. "Het is goed dat er snel nieuwe woningen komen, maar we moeten ook de tijd nemen om goed na te denken hoe we voldoende werkgelegenheid kunnen creëren. Wonen, werken en onderwijs horen hand in hand te gaan. Ik vind dat de gemeente leidend moet zijn bij deze bouwplannen."
Volgens bouwwethouder Zeegers heeft de Stigam de rechten voor gebiedsontwikkeling en de gronden in bezit. Deze stichting blijft dus de ontwikkeling doen. Maar de wethouder benadrukt, dat de gemeente bepaalt hoe het gaat.
"Het nieuwe stadion werd gezien als een aanjager voor de plannen. Maar nu dat er niet komt, wat is er dan aantrekkelijk voor investeerders in het gebied?", vraagt D66 raadslid Tim de Haan zich af. De VVD wil dat het nieuwe station Stadionpark niet alleen voor stoptreinen is, maar gelijk de Intercity-status krijgt. Dan is dit stuk Rotterdam veel beter bereikbaar en dus nog aantrekkelijker. Zeker met die nieuwe stadsbrug erbij, zo denkt Diederik van Dommelen van de Rotterdamse VVD.
En er zijn nog meer vragen bij de raadsleden. Komt er nu wel of geen stadspark? Krijgt Rotterdam de beloofde miljoenen van het Rijk nog nu de bouwplannen vertraagd zijn? Op veel vragen kwam geen antwoord. De wethouders Zeegers van Bouwen en Struijvenberg van Financiën hebben beloofd die informatie snel te delen met de raad, voor zover mogelijk is. Begin volgend jaar komt er ook een brief over wat er goed en wat er fout is gegaan bij Feyenoord City.

Onafhankelijk onderzoek

Ellen Verkoelen van 50Plus vindt dat er een goed onafhankelijk onderzoek moet komen waardoor de plannen van Feyenoord City zijn stukgelopen. Niet om een schuldige aan te wijzen, maar om de samenwerking tussen de gemeente en commerciële partijen in de toekomst tot een succes te maken. Verschillende partijen zijn het daar mee eens. Begin februari wordt duidelijk of zo'n onderzoek er echt komt.