nieuws

Bodemsaneringen Merwe-Vierhavens van start

Ooit behoorde de plek tot de oude stadshavens van Rotterdam, maar de Merwe-Vierhavens is inmiddels flink veranderd en klaar voor nieuwe plannen. Op het terrein van de voormalige gasfabriek Keilehaven gaat dinsdag daarom de grootste bodemsanering in de stad ooit van start.
Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft samen met de Milieudienst Rijnmond DCMR de eerste voorbereidingen getroffen. Volgens wethouder Adriaan Visser wordt het gebied schoongemaakt waar huizen en kantoren komen.
"Steeds meer marktpartijen tonen interesse om in het Merwe-Vierhavengebied te investeren. Deze plek op de grens van stad en haven heeft veel potentie om uit te groeien tot maakstad; een combinatie van wonen en werken in een havengebied met de stad binnen handbereik."

Oude gasfabriek

Jeroen Blaauw van de gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de bodemsaneringen:
"Van 1912 tot 1968 stond hier een gasfabriek en tijdens de processen om het gas te maken ontstonden heel veel afvalstoffen, zoals teer. Die werden in teerputten in de grond geplaatst. Ook tijdens de sloop van de gasfabriek is veel restverontreiniging achtergebleven."
Omdat het terrein al enige tijd braak ligt, zijn de schadelijke stoffen mogelijk al naar de omgeving gelekt. De gemeente heeft dan ook een behoorlijke kluif aan de klus.
"Het gaat een jaar of acht duren en daarbij hebben we zo'n 200 duizend kubieke meter verontreinigde grond. Het kost ongeveer 50 miljoen euro, maar gelukkig krijgen we een grote subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu", zegt Blaauw.

Havenuitstraling

Als het aan gebiedsmanager van de Merwe-Vierhavens Isabelle Vries ligt, hoeft er zeker geen totaal nieuwe uitstraling te komen.
"De schoonheid van het gebied is dat het een havenkarakter heeft. Je ziet bijvoorbeeld nog allerlei oude panden van verschillende fabrieken en oude pakhuizen. Het is mooi als we dat kunnen behouden."
De havenfabrieken die nog in de Merwe-Vierhavens zitten, hoeven zich niet direct zorgen te maken: "Het is niet zo dat die haven nu opeens weg is en we over tien jaar een stedelijk gebied hebben. We willen het geleidelijk aanpakken waarbij we sommige oude dingen behouden en anderen vernieuwen", zegt Vries.