nieuws

Vier ziekenhuizen gaan elektronisch patientendossier gebruiken

Vier ziekenhuizen in de regio Rijnmond gaan vanaf november werken met het elektronisch patiëntendossier (EPD): het Spijkenisse Medisch Centrum, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaan patiëntendossiers uitwisselen om zo efficiënter te werken.
In Nederland is het de eerste keer dat vier zelfstandige ziekenhuizen overstappen naar één elektronisch patiëntendossier (EPD).
Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis: "In dat EPD staat alle informatie over de patiënt, naam- en adresgegevens, tot aan gesprekken met artsen en verpleegkundigen, de uitslagen van het laboratorium, de foto's van de radiologie en MRI-scans; het dossier voor de patiënt."
In de toekomst kunnen de vier ziekenhuizen werken met één dossier van de patiënt en wordt er sneller informatie uitgewisseld. Langenbach: "Vroeger werd niet altijd alles uitgewisseld, vaak werd bij een vervolgbehandeling opnieuw een dossier in een ander ziekenhuis opgebouwd. Dan moesten er opnieuw foto's worden gemaakt en in het laboratorium opnieuw onderzoek gedaan worden. Heel inefficiënt en veel gedoe voor de patiënt. Eén dossier is niet alleen efficiënter, maar ook sneller en beter. Op termijn bespaart het ook tijd en geld."

Privacy


Tegenstanders van het elektronisch patiëntendossier maakten zich altijd grote zorgen over de privacy en de beveiliging van medische gegevens. Volgens Langenbach wordt er heel nauwkeurig gewerkt: "We doen niets zonder de toestemming van de patiënt, die moet heel duidelijk toestemming geven voor dit EPD."
"Niet iedereen in het ziekenhuis kan zomaar bij alle gegevens van alle patiënten. Een arts krijgt toegang tot het hele dossier, maar anderen krijgen beperkte toegang. Bijvoorbeeld een voedingsassistent krijgt alleen die gegevens die van belang zijn voor voeding. We houden ook goed bij wie in welk dossier kijkt. Regelmatig controleren we daar op. Zonodig treden we op en volgt er ontslag."
Ook de bedreigingen van computerhackers die het ziekenhuissysteem willen binnendringen lijken beheersbaar. "Wij houden ieder kwartaal een test, dan kijken we of we gehackt kunnen worden. Daar komen altijd verbeteringen uit waar we snel van leren om het optimaal te beveiligen."

1 november


Medewerkers van de vier ziekenhuizen gaan deze maand leren hoe om te gaan met elektronisch patiëntendossier. Vanaf 1 november worden patiënten naar hun toestemming gevraagd om hun dossier elektronisch te maken.
Langenbach denkt dat er zeker animo voor is: "Dat hebben we gevraagd in patiëntenpanels en we hebben gesprekken gehad met de patiëntenadviesraad. Uit enquêtes weten we dat patiënten hier positief over zijn."
"Ik ben erg benieuwd hoe groot de animo zal zijn, je hebt altijd mensen die de kat uit de boom kijken. Het is aan de patiënt zelf. Als die het niet wil, dan doen we het niet, even goeie vrienden. Maar ook dan krijgt die de beste zorg die we kunnen leveren."