nieuws

Massale vissterfte Maassluis houdt aan

HandhaverDelfland
HandhaverDelfland
Het zuurstofarme water in de Zuidvliet in Maassluis breidt zich uit richting Midden Delfland. Maandag werden honderden doden vissen aangetroffen in de Zuidvliet in het centrum.
Het Hoogheemraadschap is toen gestart met het toevoegen van zuurstofrijk water in de Zuidvliet, maar dat heeft niet geholpen. Nu blijkt dat het zuurstofloze water zich juist verder uitbreidt. Bovenop de honderden vissen van maandag, hebben nog eens honderden vissen het loodje gelegd.

Oorzaak onbekend


De oorzaak van de vissterfte is nog niet bekend. Op dit moment worden monsters van het water onderzocht. Mogelijk houdt de vissterfte verband met vervuild bluswater dat vorige week in de wateren van Midden Delfland terecht is gekomen bij het blussen van een grote brand in buurgemeente Maasland. Ook dit wordt nog onderzocht.