nieuws

Probleem jeugdhulp Zuid-Holland Zuid opgelost

In het hele land dreigden jongeren specialistische zorg mis te lopen
In het hele land dreigden jongeren specialistische zorg mis te lopen
De angst dat probleemjongeren vanaf 2018 mogelijk niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, lijkt in Zuid-Holland Zuid te zijn weggenomen. De regio heeft een voorlopige oplossing gevonden.
Zorg moet sinds enkele jaren door gemeenten betaald worden. Zij kopen de zorg vooraf in bij instellingen, maar die zeggen dat bepaalde vormen van jeugdzorg duurder zijn dan gemeenten maximaal willen betalen.
Enkele gespecialiseerde instellingen willen na dit jaar niet meer werken voor de aangeboden prijzen. Daardoor dreigen in het hele land jongeren bepaalde vormen van gespecialiseerde zorg mis te lopen.

Prijzen


De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, die namens zeventien gemeentes in de regio Dordrecht de inkoop van jeugdzorg doet, heeft een oplossing bedacht.
Er is toegezegd dat de gemeenten de vergoedingen herzien als onderzoek aantoont dat dat inderdaad nodig is.
Inmiddels zijn met honderd instellingen contracten afgesloten waaronder de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils. Zij hadden gedreigd hun zorg niet meer aan te bieden als de prijzen niet omhoog zouden gaan.

Navolging


De Zwijndrechtse wethouder Jolanda de Witte, die de jeugdzorg namens de zeventien gemeentes coördineert, is blij.
"Het is voor kwetsbare kinderen en jongeren, maar ook hun ouders, heel belangrijk dat we de samenwerking met deze organisaties kunnen voortzetten."
Peter Paltsma, directeur van Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vertrouwt op de uitkomsten van het prijsbepalend onderzoek dat begin volgend jaar gehouden wordt.
Ook bestuursvoorzitter Erik Heijdelberg van de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is tevreden. "Ik hoop dat de oplossing van Zuid-Holland navolging krijgt in andere delen van het land."