PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

'Tien keer zoveel asielzoekers huisvesten in Zuid-Holland is niet realistisch', vindt commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning, Jaap Smit, van de provincie Zuid-Holland
Commissaris van de Koning, Jaap Smit, van de provincie Zuid-Holland © Rijnmond
De provincie Zuid-Holland gaat proberen om het aantal opvangplekken voor asielzoekers in Zuid-Hollandse gemeentes te vertienvoudigen naar 18 duizend. "Maar ik geef wel een winstwaarschuwing af", aldus Jaap Smit (CDA), commissaris van de Koning in Zuid-Holland. "Je moet je afvragen of dat wel realistisch is."
"Het is niet zo dat wij de hete aardappel willen doorschuiven naar andere provincies", zei Smit vrijdagavond in De Verdieping. Verslaggever Ruud de Boer interviewde hem in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op woensdag 15 maart. "Maar als we nu 1850 asielzoekers huisvesten, en dat moeten er in 2023 tien keer zoveel worden, dan weet ik niet of dat gaat lukken. Op papier kunnen we afspreken dat we zoveel opvangplekken gaan bouwen. Maar of dat echt kan, is iets anders."
In 'De Verdieping' ontvangt Ruud de Boer de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Hij kan goed uitleggen wat er nu precies in het provinciehuis wordt besproken en besloten. En wat voor gevolgen dat heeft voor natuur, infrastructuur, veiligheid en welzijn.
Vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Justitie en Veiligheid waarin het rijk gemeentes kan verplichten om asielzoekers op te nemen. Het doel is om deze taak eerlijk te verdelen. De provincies krijgen een totaal aantal asielzoekers per jaar toegewezen, dat over de gemeentes in die provincie verdeeld moet worden. Voor komend jaar krijgt Zuid-Holland er zoals het er nu naar uitziet dus 18 duizend.

Huisvesting voor langere tijd

Anders dan in het verleden moeten de asielzoekerscentra die daarvoor gebouwd worden minimaal vijf jaar blijven staan. "De bedoeling is dat we stoppen met het aanleggen van noodverbanden", zegt Smit, zoals bijvoorbeeld de boot in Rotterdam en enkele jaren geleden het asielzoekerscentrum in Beverwaard dat inmiddels alweer afgebroken is. "Het gaat om structurele huisvesting voor asielzoekers."
Smit pleit namens de provincie Zuid-Holland bij het Rijk om deze verdeelmethode te veranderen. Het aantal opvangplekken is nu gebaseerd op het aantal inwoners per provincie. Hoe meer inwoners een provincie telt, hoe meer asielwoningen er moeten komen. "Zuid-Holland is een van de dichtst bevolkte provincies met 3,7 miljoen inwoners", zegt Smit. Hij vindt het vreemd dat hier meer plekken voor asielzoekers moeten komen, terwijl er minder ruimte is omdat er al zoveel mensen wonen.
Zuid-Holland is een van de dichtst bevolkte provincies met 3,7 miljoen inwoners
Jaap Smit, commissaris van de Koning
Bovendien telt Zuid-Holland twee grote steden, namelijk Rotterdam, dat ook nog eens kampt met problemen als armoede en criminaliteit, en Den Haag. Dat maakt de taak om tien keer zoveel asielzoekers te gaan huisvesten volgens hem voor deze provincie te zwaar.

Wat doen de Provinciale Staten eigenlijk?

Het bestuur van de provincie Zuid-Holland bestaat naast de commissaris van de Koning uit zeven personen namens de politieke partijen VVD, GroenLinks, Christenunie-SGP, PvdA en CDA. In de Provinciale Staten zitten 55 mensen, meestal lid van een politieke partij, die bij de verkiezingen op 15 maart dus wel of niet opnieuw gekozen worden.
Ze nemen besluiten over bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van de provinciale wegen, de routes en de inzet van het openbaar vervoer zoals buslijnen buiten de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), de verdeling en plaatsing van windparken, het behoud van de natuur, de uitstootlimieten voor de industrie, de uitvoering van het stikstofbeleid en de plaatsen waar gebouwd mag worden.
Dat leidt er weleens toe dat het belang van een gemeente botst met dat van de provincie, zegt Smit. Als de ene gemeente ergens wil bouwen terwijl de andere daar last van heeft, moet de provincie de belangen tegen elkaar afwegen en daarover een besluit nemen.