nieuws

Biohutten moeten visstand Calandhaven verbeteren

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vier zogeheten biohutten in het Calandkanaal geplaatst. Dat zijn bakken om vissen veilig te laten opgroeien. Op die manier moeten de visstand en de waterkwaliteit verbeteren.
Het gaat om een soort dubbele kooi. Binnenin zitten schelpen, waaraan organismen kunnen groeien. Dat dient later als voedsel voor de jonge visjes. De jonge vissen zitten in de kooi veilig voor aanvallers.
De hutten worden gemaakt door een Frans bedrijf. Proeven met 108 biohutten in de haven van Marseille hebben uitgewezen dat de biohutten goed zijn voor de onderwaternatuur.