EASTBOURNE

Video: 350 jaar oud scheepswrak voor Engelse kust blijkt van de Rotterdamse Admiraliteit

Klein Hollandia
Klein Hollandia © James Clark/Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Het wrak van een zeventiende-eeuws schip dat in 2019 voor de kust van Zuid-Engeland werd gevonden, blijkt van de Rotterdamse Admiraliteit te zijn geweest. Maritiem archeologen uit Engeland en Nederland deden vier jaar onderzoek naar de herkomst van het scheepswrak. Het gaat om het oorlogsschip Klein Hollandia dat in 1672 zonk in het Engelse Kanaal.
De Klein Hollandia werd gebouwd in 1656 in opdracht van de Rotterdamse Admiraliteit ofwel de Admiraliteit van de Maeze. Het schip nam in de tweede Nederlands-Engelse oorlog deel aan alle grote zeeslagen. Op 23 maart 1672 zonk het in het Kanaal nadat het eskader waarin meevoer werd aangevallen door een Engels eskader onder leiding van admiraal Holmes.
In 2019 werd het wrak van de Klein Hollandia op 32 meter diepte ontdekt door de Britse eigenaar van een duikbedrijf. Onduidelijk was toen nog om welk schip het ging, Het stond sindsdien bekend als 'het onbekende wrak voor de kust van Eastbourne'. Wel werd direct erkend dat het om een belangrijke vondst ging en kreeg het wrak binnen enkele maanden de hoogste status van beschermd erfgoed.
In de afgelopen vier jaar hebben teams van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Britse Nautical Archeology Society en Historic England voorwerpen onderzocht die uit het wrak werden opgedoken. Het gaat onder meer om bronzen en ijzeren kanonnen, houten delen van de romp, Italiaans marmer dat volgens de onderzoekers bestemd was voor de bouw van 'statige huizen' in Nederland en scherven van servies.
Duikers meten een kanon op die gevonden is op de plek waar de Kleine Hollandia gezonken is
Volgens de onderzoekers is de toestand van het wrak 'opmerkelijk' en kan het een schat aan informatie geven over de scheepsbouw in de zeventiende-eeuwse Hollandse scheepvaart en over de laatste reis van de Klein Hollandia.
Een duiker houdt een kruik omhoog die gevonden is bij het wrak van de Klein Hollandia
Een duiker houdt een kruik omhoog die gevonden is bij het wrak van de Klein Hollandia © James Clark/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed