nieuws

Onderwijswethouder wil toezicht schoolverzuim terug bij gemeente

Wethouder De Langen van gemeente Rotterdam wil dat de gemeente weer een grotere rol gaat spelen bij het toezicht op scholen. Hij zegt dat naar aanleiding van de misstanden bij de opleiding Logistiek van ROC Zadkine.
De aanwezigheidsregistratie van de opleiding bleek niet op orde te zijn en ondanks herhaaldelijke signalen, is hier te weinig tegen ondernomen. "De situatie bij deze opleiding is zeer zorgelijk. Genoeg redenen voor ons om samen met de inspectie goede maatregelen hiertegen te nemen", zegt De Langen.
Rotterdam heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de rol die de gemeente heeft vervuld rondom schoolverzuim op de opleiding Logistiek van Zadkine. Daaruit kwam naar voren dat de gemeente diverse malen heeft gesignaleerd dat de verzuimregistratie niet in orde was en dat ook heeft doorgegeven aan de school, maar dat daar niet goed genoeg op is doorgepakt.
Dat komt onder meer omdat vanaf mei 2016 de gemeente niet meer verantwoordelijk was voor schoolverzuim. Dat was een taak van de inspectie geworden. "Daardoor hebben wij onze taak als gemeente niet meer goed kunnen uitvoeren", zegt wethouder De Langen. "Daar moet verandering in optreden. Wij willen graag zelf het toezicht doen op de verzuimregistratie om zo beter controles te kunnen doen op de leerplicht in de stad." De bedoeling is dat de leerplichtwet volgend jaar gewijzigd wordt, iets wat onder meer de vier grote steden in Nederland graag willen.

Om tafel


Inmiddels heeft de gemeente wel verbeteringen doorgevoerd. Zo is het contact met de inspectie aangehaald en zal de inspectie alle meldingen die vanuit de Rotterdamse gemeente-ambtenaren worden gedaan, serieus onderzoeken. Normaal gesproken gebeurt dit niet met individuele meldingen.
Leerplichtambtenaren van de gemeente hebben ook instructie gekregen het direct door te geven als signalen niet serieus opgepakt worden door de opleiding. De gemeente zal ook maandelijks met de opleiding Logistiek om tafel gaan om de voortgang te bespreken.
De top van Zadkine heeft nieuwe leidinggevenden op de locatie in de Rotterdamse Alexanderpolder benoemd. Die moeten de leerkrachten en de leerlingen weer in de goede richting sturen.
ROC Zadkine verzorgt middelbaar beroepsonderwijs. De organisatie heeft in totaal 15.000 leerlingen en 1.500 medewerkers.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl