ASIEL

Dordrecht wil azc voor minstens 500 asielzoekers op bedrijventerrein langs de A16

Als het aan de gemeente Dordrecht ligt, komt hier - op de hoek van de Burgemeester van der Dussenstraat en Aquamarijnweg - een nieuw asielzoekerscentrum
Als het aan de gemeente Dordrecht ligt, komt hier - op de hoek van de Burgemeester van der Dussenstraat en Aquamarijnweg - een nieuw asielzoekerscentrum © Google Maps
Als het aan het gemeentebestuur van Dordrecht ligt, komt er binnenkort een asielzoekerscentrum op het nieuwe bedrijventerrein Distripark langs de A16. De bedoeling is dat het azc komt te staan op de hoek van de Burgemeester van der Dussenstraat en de Aquamarijnweg. Dat ligt tussen de Dordtse Kil en de A16 ingeklemd. Er zouden minstens 500 mensen moeten worden opgevangen.
Dordrecht reageert met die toezegging op een oproep van het kabinet om opvangplaatsen voor asielzoekers beschikbaar te stellen. Het Rijk bereidt momenteel de zogenoemde spreidingswet voor, die gemeenten moet dwingen om asielzoekers te huisvesten.
Volgens Dordrecht beperkt een asielzoekerscentrum op Distripark de omliggende bedrijven niet. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet nog wel instemmen met de locatie. Dat kan nog even duren. In eerste instantie wil Dordrecht minimaal 500 asielzoekers opvangen. Het college staat er voor open 'onder voorwaarden' meer plaatsen ter beschikking te stellen.
Dordrecht verwacht dat het azc, als het er komt, in het voorjaar van 2024 de deuren kan openen.