nieuws

Bange zwangere vrouw remt groei kind

zwanger.cropresize.tmp.jpg
zwanger.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Zwangere vrouwen die angstig zijn remmen ongemerkt de groei van hun ongeboren kind. Dat blijkt uit een studie van het Erasmus MC in Rotterdam.
De onderzoeker baseert zich op gegevens uit Generation R, een grootschalig bevolkingsonderzoek onder 10 duizend Rotterdamse kinderen. Hij ontdekte dat angst bij de moeder de groei van het hoofd, de buik en het gewicht tijdens de tweede helft van de zwangerschap remt.
Naast het effect op de groei, blijkt angst van de aanstaande moeder ook gevolgen te hebben voor het temperament van haar kind. Op de leeftijd van zes maanden blijken vooral kinderen van chronisch angstige moeders een moeilijker temperament te hebben. Zo zijn deze kinderen meer bedroefd, overgevoeliger en vaker overactief.
Om problemen te voorkomen, zou de psychische gezondheid van zwangere vrouwen veel meer aandacht moeten krijgen. Door hen bijvoorbeeld een vragenlijst te laten invullen, zou een hoge mate van angst en depressieve stemming in een vroeg stadium kunnen worden vastgesteld. Op die manier kunnen moeders met psychische problemen tijdig worden doorverwezen naar professionele hulp, aldus de onderzoeker.