'Kolenoverslag weren uit Rotterdamse haven kost banen'

Kolenoverslag verbannen uit de Rotterdamse haven gaat ten koste van veel banen, zonder dat het milieutechnisch iets oplevert. Dat zeggen het Havenbedrijf Rotterdam en de vakbond FNV Havens. Rotterdam is sinds jaar en dag de belangrijkste kolenhaven van Europa.

De kolen die in Rotterdam worden overgeslagen, zijn grotendeels bestemd voor de Duitse staalindustrie. Die werkt alleen op kolen, dus waarschijnlijk verplaatst de overslag zich dan naar een andere haven, zegt Sjaak Poppe van het Havenbedrijf Rotterdam.

Hernieuwbare energie


"De kans bestaat dat veel mensen daardoor hun baan kwijtraken, terwijl het milieu er niet beter van wordt", aldus Poppe. "Duitsland investeert veel in hernieuwbare energie, maar heeft desondanks nog veel kolen nodig voor de staalproductie. Als Rotterdam stopt met kolen zullen ze niet zeggen: dan stoppen wij wel met kolen."

Veel mensen in de regio Rijnmond verdienen hun boterham met de kolenoverslag of werken in een van de twee kolencentrales die op de Maasvlakte staan. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die bij overslagbedrijf EMO op de Maasvlakte werken. Volgens vakbond FNV Havens gaat het om minstens vijfhonderd gezinnen.

Oude schoenen


Volgens Poppe kan beter worden geïnvesteerd in nieuwe energiebronnen en de opslag daarvan. "Je moet zorgen dat fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn, maar je moet oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe hebt."

Het klimaatprobleem is bovendien niet alleen op te lossen door steenkolen uit te bannen. Poppe: "Als het zo simpel was, hadden we dat natuurlijk allang gedaan. Maar alleen stoppen met kolen is niet genoeg."

Bestuurder Cees Bos van FNV Havens spreekt van 'een idiote beslissing' van de Rotterdamse gemeenteraad.

Gemeenteraad


Een meerderheid van de partijen in de raad steunde dinsdagavond het voorstel van GroenLinks om op termijn te stoppen met de overslag van kolen.

De PvdA, D66, CDA, Nida, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en SP stemden voor het voorstel waarin staat dat het college in overleg met het Havenbedrijf een nieuwe visie over kolen moet bedenken.

Binnenkort loopt het contract af met EMO, een van de grootste kolenoverslagbedrijven van Europa.

Volgens GroenLinks valt een verlenging van dat contract niet te rijmen met de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Rotterdamse Haven GroenLinks Rotterdam
Deel dit artikel: