PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Weet je nog niet wat je moet gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen? Gebruik de stemhulp van Rijnmond!

Gebruik de stemhulp van Rijnmond!
Gebruik de stemhulp van Rijnmond! © Rijnmond
Rijnmond heeft samen met Omroep West en Kieskompas een stemhulp ontwikkeld. Die is vanaf nu te gebruiken via onze site en app.
Op 15 maart zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Je kunt dan naar de stembus om de 55 Statenleden van Zuid-Holland te kiezen. In onze provincie doen twintig partijen mee. Maar welke partij past het beste bij jou?
In de Kieskompas stemhulp worden dertig stellingen voorgelegd. Na de beantwoording krijg je een plaatje te zien waarin alle partijen zijn weergegeven. Je kan dan zien bij welke politieke partijen je het dichtst staat en bij welke het meest veraf.

Onafhankelijk

De stemhulp is een initiatief van alle dertien regionale publieke omroepen. Eerder werkte Kieskompas vooral samen met politici. Nu is de stemhulp gemaakt door journalisten.
Voor iedere provincie hebben verslaggevers van de regionale omroep de belangrijkste thema’s uitgezocht die daar spelen en daar stellingen bij gemaakt. Alle stellingen zijn voorgelegd aan de politieke partijen om te beantwoorden. Na afloop zijn alle ingeleverde standpunten gecontroleerd.

Zuid-Hollandse onderwerpen

Er zijn onderwerpen die in het hele land spelen, zoals de opvang asielzoekers of komst van grote distributie-bedrijven. Maar omdat de provincies ook veel verschillen van elkaar, zijn er ook onderwerpen die regio-gebonden zijn Zo is er bij de stemhulp van Rijnmond bijvoorbeeld aandacht voor de discussie die op dit moment speelt over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Moet de luchthaven op termijn sluiten en plaatsmaken voor woningbouw of is de luchthaven juist te belangrijk voor dit gebied en moet het vliegveld blijven?
Er is ook aandacht voor de buurtbussen op Goeree Overflakkee. De vraag is of de provincie daar meer geld voor moet uittrekken. En moet de maximum snelheid op provinciale wegen omlaag? Krijgt de fietser meer ruimte of kunnen provinciale wegen een extra rijstrook krijgen ook al gaat dat ten koste van de natuur?
In de stemhulp van Rijnmond is natuurlijk veel aandacht voor woningbouw. Moet de provincie een gemeente die te weinig aan sociale woningbouw doet meer dwingen dat te gaan doen? Moet woningbouw ook in het buitengebied toegestaan worden als daardoor groen verdwijnt,
Een ander belangrijk onderwerp in de stemhulp is klimaat en verduurzaming. Moeten er meer windmolens komen in Zuid-Holland of zonnepanelen op een weiland? En hoe ziet de toekomst van het Groene Hart eruit? Mag het grondwaterpeil omhoog en moeten er meer toeristen naar dit natuurgebied komen? .

Politiek te moeilijk? Ook simpelere uitleg mogelijk.

Speciaal voor mensen die politiek lastig vinden is er ook een Kieskompas in een simpele taal. In een filmpje worden moeilijke woorden uitgelegd en hoe het programma werkt. Het doel is politiek voor nog meer mensen begrijpelijk te maken.