nieuws

Eurlings blijft bij standpunt HSL

09-10-HSL.cropresize.tmp.jpg
09-10-HSL.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Minister Eurlings is niet bereid om nu al te berekenen wat het gaat kosten om het HSL-tracé in Lansingerland te overdekken of de geluidswallen langs het spoor te verhogen. Dit schreef hij deze week aan de Tweede Kamer.  
PvdA kamerlid Diederik Samsom had hier vragen over gesteld. Hij deed dit in overleg met de Lansingerlandse PvdA fractie als voorbereiding op het Algemeen Overleg van 18 mei. Dan spreekt de Tweede Kamer met de minister over de geluidsoverlast bij de inwoners van Lansingerland, Kaag en Braassem.
Eurlings blijft bij zijn eerdere standpunt dat de al genomen maatregelen voldoende zijn om de overschrijding van de geluidsnormen op te vangen. Ook het voorstel om de maximumsnelheid van de trein te verlagen ziet de minister niet zitten.
Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Lansingerland naar de geluidsbelasting van de HSL, bleek onlangs dat de voorgeschreven geluidsnormen worden overschreden. Lansingerland heeft naar aanleiding van dat onderzoek bij de minister aangedrongen binnen een week verdere maatregelen te nemen om de geluidsoverlast te verminderen. Ook HSA, de exploitant van de treinen is op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek.
Zijn die maatregelen 18 mei niet genomen dan wil de gemeente naar de rechter stappen.