nieuws

Havenbedrijf Rotterdam doet mee aan energie-eiland op Noordzee

De Rotterdamse haven is de vijfde partner die meedoet aan het energie-eiland.
De Rotterdamse haven is de vijfde partner die meedoet aan het energie-eiland.
Het Havenbedrijf Rotterdam gaat meedoen aan het ontwikkelen van een energie-eiland dat midden in de Noordzee komt te liggen.
De bedoeling is dat het eiland over tien tot vijftien jaar de verbinding vormt tussen diverse nieuwe windmolenparken op de Noordzee en de omliggende landen.

Elektriciteit delen


Met deze ‘Power Link Islands’ worden elektriciteitsverbindingen naar en tussen de Noordzeelanden gelegd, op de meest ideale locatie waar het veel en hard waait. Als locatie wordt de Doggersbank overwogen.
Zo’n gezamenlijke ‘hub’ leidt tot dertig procent kostenbesparing ten opzichte van enkele turbines of windparken, ook omdat er meerdere aansluitingen mogelijk zijn. Doordat de opbrengst van de windstroom via het energie-eiland wordt gedistribueerd, kan er ook internationale elektriciteitshandel plaatsvinden tussen de aangesloten Noordzee-landen.
Met het aanleggen van een eiland wordt voorkomen dat er ingewikkelde - en dure - infrastructuur moet worden aangelegd om de windparken op het midden van de Noordzee te verbinden met de omliggende landen. Er wordt nu verdere studie en onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de ‘stekkerdoos op zee’.

Klimaatdoelstellingen


Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: "De industrie heeft groene stroom en waterstof nodig wil ze aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen voldoen. Dit concept is een aansprekend vergezicht in de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam energiesysteem op de Noordzee."
"Wij hebben als Havenbedrijf ervaring met de aanleg van land in zee, door de aanleg van de Tweede Maasvlakte, en zetten die hiervoor graag in. We moeten nu vaart maken met grootschalige windenergie op zee en zorgen dat dit goed verankerd wordt in de plannen van de verschillende landen rond de Noordzee."

Duizend turbines


De Rotterdamse haven is verantwoordelijk voor twintig procent van de CO2-uitstoot van Nederland. Voor de verduurzaming van de Rotterdamse industrie zou er 27 tot 49 TWh nodig zijn, wat neerkomt op grofweg duizend turbines met een vermogen van 10 MW per stuk.
Op dit moment is er in het Nederlandse deel van de Noordzee voor 1 GW gerealiseerd. Met de nu uitgegeven en geplande kavels voor wind op zee (Borssele, Hollandse Kust) komt daar in de periode tot 2023 nog 3,5 GW bij.
Om de EU-klimaatdoelstellingen te behalen zal het offshore-windenergievermogen op de Noordzee aanzienlijk moeten worden uitgebreid. Daarvoor zal er naar schatting 70 tot 150 GW aan offshore-windenergievermogen opgebracht moeten worden. De doelstellingen voor het nieuwe energie-eiland, gaan uit van 180 GW aan opbrengst in 2045.

Vijf deelnemers


De Rotterdamse haven is de vijfde partij die meedoet, naast TenneT, TSO B.V. uit Nederland en Duitsland, het Deense Energinet en de Gasunie.