nieuws

Rotterdam verbouwt steeds meer lege kantoorruimtes tot woningen

De Admiraliteit, Rotterdam
De Admiraliteit, Rotterdam
De gemeente Rotterdam slaagt er steeds beter in om leegstaande kantoorpanden een nieuwe bestemming te geven. Sinds 2014 is 160.000 vierkante meter kantoorruimte omgebouwd of zijn er plannen om dat te gaan doen.
Rotterdam had als doelstelling om 120.000 vierkante meter aan kantoorruimte om te bouwen tot bijvoorbeeld woonruimte in deze periode. Dat doel is ruimschoots gehaald, concludeert de gemeente. Dit jaar worden ruim 1500 woningen opgeleverd in oude kantoorpanden.
Op meerdere plekken in Rotterdam zijn de voorbeelden te zien. Zo werd het oude douanegebouw aan de Westzeedijk omgebouwd tot 148 huurwoningen. Op het Weena werden leegstaande kantoren omgebouwd tot een hotel.

Aanpak

Sinds 2009 pakt de gemeente Rotterdam de leegstand van kantoren in de stad aan. Door de economische crisis en het flexibeler werken, kwamen veel gebouwen leeg te staan. De laatste jaren worden er ook zestig marktpartijen bij betrokken.
Inmiddels trekt de markt weer aan, maar in vergelijking met andere steden staan in Rotterdam nog veel kantoorpanden leeg.