CDA slaat alarm over 'illegalenpatrouilles'

Het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over het 'jagen' op illegale vreemdelingen in Hoek van Holland. De extreemrechtse organisatie Voorpost zegt op zijn website dat ze regelmatig 'patrouilles' houdt in de buurt van de veerboten naar Engeland.

Op die plek vinden de politie en de Koninklijke Marechaussee af en toe illegalen, die proberen zich te verstoppen op de schepen en zo Engeland hopen te bereiken.

In het bericht, en ook in een filmpje op YouTube, meldt Voorpost dat het gevonden illegalen overdraagt aan het bevoegd gezag. In schriftelijke vragen aan het college wil CDA-raadlid Christine Eskes weten of dit soort acties inderdaad al zijn uitgevoerd, en of daarbij wordt samengewerkt met de politie of andere overheidsinstanties.

Het CDA zegt absoluut voorstander van het handhaven van de wet te zijn, maar ziet gevaar in de activiteiten van Voorpost. De partij vindt het 'hoogst onwenselijk' dat niet getrainde en niet wettelijk uitgeruste mensen op zoek gaan naar anderen die een strafbaar feit zouden begaan.

'In plaats van het handhaven van de wet wordt hiermee de openbare orde in gevaar gebracht', aldus het CDA. Het vraagt aan het college of het de activiteiten wil ontmoedigen en zo nodig verhinderen.

De politie zegt niet op de hoogte te zijn van de beweringen van Voorpost.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: